Advertisements

Sen sen (Turkish translation)

Turkmen
A A

Sen sen

Neçün bolar sen gamgin, bir törpe jenan sen-sen
Baglarda açylgan gül, hem serwi-rowan sen-sen
Gün gözgüsinden röwşen, bir göwheri kän sen-sen
Dil murgyny seýd etgen saýýady-zaman sen-sen
Aklymy eda kylgan bir apaty-jan sen-sen
 
Matluby köňülsiň sen, gaýryga nazarym ýok
Yşkyňda gadam goýdum, köýüňde güzerim ýok
Her mehweşiň waspyny dessanda ýazarym ýok
Gel öldür-o, gel tirgiz, jan senden azarym ýok
Çoh mordany seýt etgen, saýýady-zaman sen-sen
 
Gitsem ki gelermen tiz, Mahym maňa zardyr diýp
Öpsem ki ýaňakyňdan, ter alma enardyr diýp
Halyna nazar kyldym, bir nagşy nigardyr diýp
Her kişi ki bäs etse, sen deý gözel bardyr diýp
Ol misli sadap ermiş, bir dürri merjen sen-sen
 
Şamu säher oygansam, köňlümde seniň ýadyň
Özgäge düşüp yşkyň, galdy maňa perýadyň
Her günde eda bolmaz synamda ýakan oduň
Neýleý ki wysal ylmyn ders etmedi ustadyň
Tahyr Begni öldürgen ak gollary gan sen-sen.
 
Submitted by Nadir Hikmet KuleliNadir Hikmet Kuleli on Thu, 17/09/2020 - 17:52
Turkish translationTurkish
Align paragraphs

Sensin

Niçin olursun gamgîn, bir körpe canan sensin
Bağlarda açılan gül, hem serv-i revan sensin
Gün gözgüsünden revşen, bir cevher-i kân sensin
Dil murgunu sayd eden, seyyad-ı zaman sensin
Aklımı edâ kılan, bir afet-i can sensin
 
Matlûb-ı gönülsün sen, gayrıya nazarım yok
Aşkında kadem koydum, közünde güzârım yok
Her mehveşin vasfını destanda yazarım yok
Gel öldür oy, gel dirilt, can senden azarım yok
Çok mürdeyi sayd eden, seyyad-ı zaman sensin
 
Gitsem ki gelirim tez, Mâhım bana zârdır deyip
Öpsem ki yanağından, ter elma nardır deyip
Haline nazar kıldım, bir nakş-ı nigardır deyip
Her kişi ki bahis etse, sen dek güzel vardır deyip
O misl-i sedef imiş, bir dürr-i mercan sensin
 
Şam û seher uyansam, gönlümde senin yâdın
Özgeye düşüp aşkın, kaldı bana feryâdın
Her günde eda olmaz sinemde yakan odun
Neyleyeyim ki visal ilmin, ders etmedi üstâdın
Tahir Beyi öldüren ak kolları kan sensin
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by Nadir Hikmet KuleliNadir Hikmet Kuleli on Thu, 17/09/2020 - 18:03
Advertisements
Comments
Read about music throughout history