Serj Tankian - Bari Aragil (ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ)

Advertisements
Armenian

Bari Aragil (ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ)

Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր,
Ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան
Ազատ Հայրենիք, երջանիկ երկիր,
Երջանիկ, երջանիկ երկիր։
 
Բարով, արագիլ, բարի արագիլ,
Արագիլ գարնան, արագիլ ամռան,
Իմ տան մոտ ապրիր, բախտի արագիլ,
Բույն հյուսիր ծառին,
Բարդու կատարին։
 
Իմ բալիկների աստդերն են շողում
Հույսով անթառամ,
Վարդերով վառման,
Վշտերս դառան ժպիտներ շողուն, ժպիտներ, ժպիտներ շողուն։
 
Բարով, արագիլ, բարի արագիլ...
 
Արագիլ, ինձ հետ ուրախ՜ գովերգիր
Յայլա ու վրան,
Հանդեր հոտեվան,
Արտեր, այգիներ, մանուշակ երկինք,մանուշակ, մանուշակ երկինք։
 
Բարով, արագիլ, բարի արագիլ...
 
Submitted by Calusarul on Tue, 20/12/2011 - 20:32
Last edited by Calusarul on Fri, 26/07/2013 - 13:22
Submitter's comments:

Source
A different version here.

Thanks!thanked 6 times

 

Advertisements
Video
Comments
vR    Fri, 25/01/2013 - 04:09

Interesting fact: if you listen to them sing, you'll hear that there are some subtle differences in the pronunciation from this transliteration: "b" sounds like "p", "g" sounds like "k", "d" like "t"—and vice versa. That's because this transliteration is the standard Eastern Armenian—they're singing in Western Armenian. Speakers of Western Armenian lived primarily in lands now part of Turkey, and arguably suffered the brunt of the genocide and ethnic cleansing of the early 20th century. It is now primarily the language of the Armenian diaspora—of which Serj is a part. I think it gives the song an even deeper, more powerful feeling.

Calusarul    Fri, 25/01/2013 - 12:41

Could you provide for us an actual transcription instead of this transliteration?

vR    Fri, 25/01/2013 - 20:23

I'm working on constructing a complete Armenian version of the song with parallel Eastern and Western transliterations. I, not speaking much Armenian at all, am having some issues with the 5th stanza, which seems to be improvised by the Tankians and so not available online for other versions of the song—it's fairly popular in Armenia and so has a number of well-known versions. I should have it pieced together within a few days, though.