Set Fire to the Rain (Hebrew translation)

Advertisements
Hebrew translation

הצית אש לגשם

נתתי לו ליפול, הלב שלי
וכשהוא נפל, אתה קם לתבוע אותו
היה חשוך ואני הייתי גמורה
עד שנישקת את שפתיי והצלת אותי
הידיים שלי, הן היו חזקות, אבל הברכיים שלי היו יותר מדי חלשות
לעמוד בידיים שלך בלי ליפול לרגלייך
אבל יש צד בך שלעולם לא הכרתי, לא הכרתי
כל הדברים שאמרת, הם לעולם לא היו נכונים,לא היו נכונים
והמשחקים ששיחקת,אתה תמיד היית מנצח, תמיד מנצח
 
אבל אני הצתתי את הגשם
ראיתי אותו נשפך כשנגעתי בפניך
טוב, זה נשרף כשבכיתי
כי אני שמעתי את זה צורח את השם שלך, השם שלך
 
כששכבתי איתך יכולתי להישאר שם
סוגרת את עיניי, מרגישה אותך כאן לנצח
אתה ואני יחד, שום דבר טוב יותר
אבל יש צד בך שלעולם לא הכרתי, לא הכרתי
כל הדברים שאמרת, הם לעולם לא היו נכונים,לא היו נכונים
והמשחקים ששיחקת,אתה תמיד היית מנצח, תמיד מנצח
 
אבל אני הצתתי את הגשם
ראיתי אותו נשפך כשנגעתי בפניך
טוב, זה נשרף כשבכיתי
כי אני שמעתי את זה צורח את השם שלך, השם שלך
אבל אני הצתתי את הגשם
וזרקתי אותנו לתוך הלהבות
כשנפלנו, משהו מת
כי ידעתי שזאת הפעם האחרונה, הפעם האחרונה
 
לפעמים אני מתעוררת ליד הדלת
הלב שתפסת חייב לחכות לך
אפילו עכשיו כאנחנו כבר סיימנו
אני לא יכולה לעזור לעצמי מלחפש אחריך
 
אבל אני הצתתי את הגשם
ראיתי אותו נשפך כשנגעתי בפניך
טוב, זה נשרף כשבכיתי
כי אני שמעתי את זה צורח את השם שלך, השם שלך
אבל אני הצתתי את הגשם
וזרקתי אותנו לתוך הלהבות
כשנפלנו, משהו מת
כי ידעתי שזאת הפעם האחרונה, הפעם האחרונה
הו, לא
תן לזה להישרף, הו
תן לזה להישרף
תן לזה להישרף
 
Submitted by GuestGuest on Fri, 09/12/2016 - 12:06
English

Set Fire to the Rain

Comments