Should I Stay Or Should I Go (Sicilian translation)

Sicilian translationSicilian
A A

Avissi a ristari o mi nn'avissi a jiri?

Cara, avìssitu a dirimillu
avissi a ristari o mi nn'avissi a jiri?
Siḍḍu mi dici ca si me
restu ccà finu â fini
adunca avìssitu a dirimillu:
Avissi a ristari o mi nn'avissi a jiri?
 
È sempri nu nquitari, nquitari, nquitari
si cuntenta sulu quannu sugnu n ginocchiu
un jornu è bonu e chiḍḍu doppu è malu
adunca si vo ca mi nni vaju
veni ccà e dimmi:
Avissi a ristari o mi nn'avissi a jiri?
 
Avissi a ristari o mi nn'avissi a jiri?
Avissi a ristari o mi nn'avissi a jiri?
Siḍḍu mi nni vaju a cosa è trùbbula
e siḍḍu restu macari u doppiu
adunca veni ccà e dimmillu
 
Sta nnicisiuni mi siḍḍìa
siḍḍu un mi vo làssami lìbbiru
sattamenti a cu avìssi a èssiri?
Macari u satu quali àbbiti mi vennu boni?
Veni cca e dimmillu
avissi a frisculijari stu focu o çiuçiàricci di ncapu?
 
Thanks!

snc: Putiti usari i traduzziuna me, basta ca diciti dunni i pigghiàstivu e siḍḍu diciti u me nomu

ita: Potete utilizzare le mie traduzioni, a patto che citiate la fonte e menzioniate il mio nome

eng: You can use my translations, as long as you cite the source and mention my name

Submitted by QaqquQaqqu on Sun, 05/12/2021 - 20:08
English, Spanish
English, Spanish
English, Spanish

Should I Stay Or Should I Go

Comments
Read about music throughout history