Sidún (Italian (Southern Italian dialects) translation)

  • Artist: Fabrizio De André
  • Song: Sidún 10 translations
  • Translations: Breton (Brezhoneg), English #1, #2, Finnish, French, German, Greek, Italian, Italian (Southern Italian dialects), Swedish
  • Requests: Russian

Sidùnə

U pəččənènə mə’
u mə’
labbrə gròssə aw sàwlə
d’u mmə’l’ d’u mmə’l’
dolčə, bbunə təmàwnə
mamma taggw’
sprañətə ‘nn’ umətàwrə
d’əstə’t’ d’əstə’t’
mə’wnə ‘ngrummə də sàngə e rékkjə
dìndə də llattə
pójə i ukkjə d’i surdə’t’ kən’ arrağğə’t
k’a škumə a vòkkə
kaččènnə u añidd’
p’akkjarəsə krəstjə’nə kumə salvağğéjnə
kwànnə u sang’ salvağğə
‘nğə stətə’jə a vóggjə
e pójə u firrə jéndə
i firrə d’ a galàggjə
jéndə i fəréjtə a səméndə vələnùsə d’ a deportażjàwnə
piččì də nustə da u fórə a u pùrt’
nà ppótə kkjù krèšə arvərə spéjkə o fféjlə
čà wé fé’, st’ ereditə’j’
s’askónnə
jéndə u pajéjsə
k’abbréwšə k’abbréwšə
jéndə a sàjrə kə šènnə
jénn ’sta gran’ lə’wš’ də fùkə
pə tàggwə mort’ pəččənènə.
 
Submitted by LobolyrixLobolyrix on Wed, 01/03/2017 - 20:37
Author's comments:

Molese (Mola di Bari) > Dialetto della Puglia centrale

LigurianLigurian

Sidún

Please help to translate "Sidún "
See also
Comments