iKON - Sinosijak (시노시작) (Transliteration)

Transliteration

Sinosijak (시노시작)

Евридей чольмымыль норэхэ
Уриль сум щуиге хэ
Сэроун щичжаги туэ
 
Камон летс ду ит эген
То кхыге хуанохэ
Чаюрыль ныккиге хэ
Ичже сэроун щидэ
Итс э нью дей
 
Йоу хан пакча щуиго
Йе ту пакча щуиго
 
Щинощичжак шоу тайм шоу тайм
Щинощичжак шоу тайм
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо шоу тайм
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо
Щинощичжак
 
А сэропке щичжакхэ
Орэнмане куанчжундыльгуа ки ссаумхэ
Ончжена кырэттыщи тто фил канын дэро
 
Кэкки пуриго кхульхаге пис аут хэ
Нэ ёльчжонгуа ёльгин ончжена ттыгопччи
Ёчжони коп опччи то ирыль ге опсыни
Таллачжин гон опсо ачжикто хёкщиниго
Чонхэчжин гирын кабёпкке мущихаго
Нэ гирыль котччи
 
Евридей чольмымыль норэхэ
Уриль сум щуиге хэ
Сэроун щичжаги туэ
 
Камон летс ду ит эген
То кхыге хуанохэ
Чаюрыль ныккиге хэ
Ичже сэроун щидэ
Итс э нью дей
 
Йоу хан пакча щуиго
Йе ту пакча щуиго
Щинощичжак шоу тайм шоу тайм
Щинощичжак шоу тайм
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо шоу тайм
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо
Щинощичжак
 
Щёнын щичжактуэткко ымагын хырычжи йоу
Ноне хамсонсорига нэ пхие пурыль чипхё
Памсэль чунбихэра канчжеро ридымеда
Тхэуги чоне ноне мом мамдэро хэ
Ноу алькхооль оунли тхансан чжус я
Урин гончжонэ инма
Кокчонхачжи мальго моду баунс энд мув
Хаги щильтхамён чип ка
Чунбидуэнна хана туль сет нет
 
Мэиль чаль пуа айм гона ду уотева
Чаль пуа айм гона ду уотева
Чаль пуа айм гона ду уотева
Ду уотева
Итс э нью дей
 
Тащи хан пакча щуиго
Тто ту пакча щуиго
Щинощичжак
 
Шоу тайм
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо
Щинощичжак
Шоу тайм
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо
Чхум чхуо чхум чхуо начхором чхум чхуо
Щинощичжак
 
Submitted by ikon32 on Fri, 02/02/2018 - 12:22
Korean

Sinosijak (시노시작)

More translations of "Sinosijak (시노시작)"
Transliterationikon32
See also
Comments