Sirusho - Huh-hah

Armenian

Huh-hah

Հուհ-Հահ, Հուհ-Հահ
 
I come from the city of Sun,
 
My ancestors - Mush u Van
The holy land of the the Ark - called Hayastan
For centuries we have tried
To keep our peace and our pride
Our faith has kept us go on
Through the hardest times
 
Ով քնած է վեր ելեք,
Ով արթուն է ձի թամբեք,
Թող իմանան եկել ենք մենք:
Եղել ենք, կանք ու կլինենք
Ու թե դժվար պահեր լինեն,
Երգով ու նվագով պիտի հաղթահարենք:
 
Հուհ-Հահ, Հուհ-Հահ
 
I bring the beat and the fun
The story has just began
Come to my reality, love and unity
I hear the strings of kanon,
The sound that's calling me home
The pages of history are my destiny.
 
4Ով քնած է վեր ելեք,
Ով արթուն է ձի թամբեք,
Թող իմանան եկել ենք մենք:
Եղել ենք, կանք ու կլինենք
Ու թե դժվար պահեր լինեն,
Երգով ու նվագով պիտի
 
Submitted by Kicia14021991 on Fri, 13/10/2017 - 11:48
Submitter's comments:
Thanks!thanked 1 time

 

Comments