Sirusho - Vuy Aman (վույ աման)

Advertisements
Armenian

Vuy Aman (վույ աման)

I board a jumbo plane at LAX
One way ticket to Yerevan
She picks me up at Zvartnots, what's next
Սիրահարված եմ վույ աման
 
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
 
Վույ աման
 
Դու գալիս ես հեռվից արդյոք մնաս?
Ես Արագածի տակ մի լճակ
Let's escape in hight in Saghmosavanq
Սիրահարված եմ վույ աման
 
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
 
Վույ աման
 
Ես կայցելեմ ամեն տարի, ամեն ամառ, քեզ համար
Are you taking me for granted?
No, I'm not this isn't easy
Please believe we're the same force to play the game of shame
I came take my feelings tonight I'm feeling alive
I wanna hold you (hold me tight) in my life of a morning sun վույ աման
 
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
Վույ, վույ, վույ, վույ, վույ աման
 
Submitted by Solstichou on Sat, 17/06/2017 - 08:48
Last edited by Zolos on Thu, 20/07/2017 - 17:30
Thanks!thanked 15 times

 

Advertisements
Video
Comments