Skjøn Anna (English translation)

Norwegian
Norwegian
A A

Skjøn Anna

De røvere vilde stjæle burt
langt udi fremmede lande,
så stjal de og et Kongenbarn,
den jomfru hedde Skjøn Anna.
 
De førte hende til fremmede land,
en hertug søn tilhånde
For hende såmeget guld gav han,
den jomfru hedde Skjøn Anna.
 
Den var tilsammen i otte år,
syv sønner tilsammen monne fange;
for hendes dyd og ydmyghed,
så blev den Herre en konge.
 
Den Herre var af Meklenborg Land
af fyrstelig blod og stamme,
Kongens datter af Engeland
var solgt han sig tilhånde.
 
Der otte år forgangne var,
hun kunde det mærke og kjende,
At han vilde sig en anden fæste,
forlade vilde han hende.
 
Skjøn Anna går for hans moder at stå:
Moder, hun sagde, frue!
Vil I Eders søn bede om,
at han vil mig trolove?
 
Jo såmend det vil jeg så,
jeg vil det gjerne gjøre,
Han lover sig aldrig jo en jomfru
der mit han kjærer være.
 
Den fyrstinde gik for sin søn at stå:
Konning, hun sagde, Herre
Hvorlænge vil du leve så
i Slegfred-levnet mere?
 
Du skal love Skjøn Anna, din vin
din ægte-brud at være;
Jeg giver hende mine sønnere syv
til ægte-børn med ære.
 
Nei såmend, Moder! Gjør jeg ei,
hun er af fremmede lande
Hendes forældre kjender jeg ei,
Hun er mig solgt tilhånde.
 
Den Herre lod de breve gå ud,
ja bryllups-breve skrive,
En anden fæster sig til brud,
hans dronning skulde blive.
 
Skjøn Anna står i højeloft,
hun hørte de ridderes roste,
Give det Gud i Himmerig,
Mit hjerte måtte briste!
 
Skjøn Anna står i højeloft
hun hørte de riddere bolde,
Hjelp nu Gud Fader i Himmerig,
jeg måtte min kjærest beholde.
 
Submitted by somethingswellsomethingswell on Fri, 03/12/2021 - 03:10
Submitter's comments:

Funnet i boka Norske folke-sange og melodier (1861) med noen endringer for gjøre det samsvarende med moderne norsk eller dansk ortografi.

English translationEnglish (equirhythmic, poetic)
Align paragraphs

Fair Anna

The thieves desired to steal away
out in some faraway lands,
so they stole therein a Kingschild
the maiden known as Fair Anna.
 
They carried her off to faraway lands
a ducal son at hand
She was given by him so much gold,
the maiden known as Fair Anna.
 
It lasted a total eight years in all,
seven sons in sum she had gotten;
for her virtue and humbleness,
then the Lord himself became king.
 
The Lord he was from Meklenborg Land,
of princely blood and stock was he,
The King's daughter from England come,
had he sold himself by hand.
 
Those eight years now were passed and gone,
as she could sense it and feel it;
Since he wished for another to marry,
he chose that he would forsake her.
 
Fair Anna made for his mother to state:
Mother, said she, my lady!
Would you bid upon your son
that he would to me be betrothed?
 
Then, indeed, I will pronounce
that this I will happily do;
He never has affianced a maiden,
there he would become your lover.
 
So the princess made for her son to state:
King, said she, my Lord!
How long would you live from now then
housed with an unmarried maid?
 
You shall plight troth to Fair Anna, your wife
your worthiest bride to be;
I give to her my sons all seven,
to bear respectable babes.
 
No, Mother! I shan't marry her
for she is of faraway lands,
Her forefathers, I do not know them,
She is sold at hand to me.
 
The Lord let the missives go out,
yes, the bride-written letters,
Another gives himself as husband,
so his queen shall she become.
 
Fair Anna stood in the high loft,
she heard the knights' acclaim,
Give this to God in Heaven,
My heart was near to bursting!
 
Fair Anna stood in the high loft,
she heard the knights so bold,
Help now God the Father in Heaven,
I must have my dearest beheld.
 
Thanks!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
Submitted by somethingswellsomethingswell on Fri, 03/12/2021 - 03:24
Comments
Read about music throughout history