Sofia Karlsson lyrics

Sofia Karlsson
LyricsTranslationsRequests
Alltid dig näraSwedish
Söder om kärleken
Croatian
English
Andra sidanSwedish
Söder om kärleken
Croatian
Balladen om briggen Blue Bird av HullSwedish
Visor från vinden
English
German
BlåsutSwedish
Söder om kärleken
English #1 #2
German
Dalarna från ovanSwedishCroatian
English
French
German
Spanish
Italian
Du liv...Swedish
Svarta Ballader
Du ska få lovSwedish
Regnet faller utan oss
German
Russian
Du var därSwedish
Söder om kärleken
Croatian
English
French
German
Norwegian
Flickan och kråkanSwedish
Visor från vinden
Danish
English
French
Greek
Lombard
Russian
Frid på jordSwedishCroatian
French
Italian
Gå inte ensam inSwedish
Regnet faller utan oss
English
German
HemlängtanSwedishEnglish
Imma på fönstretSwedish
Söder om kärleken
Jag förlåter DanmarkSwedish
Regnet faller utan oss
Danish
English
German
Jag har drömt...Swedish
Svarta Ballader
Croatian
Kom änglarSwedish
Lisa LillSwedish
Regnet faller utan oss
Croatian
MilrökSwedishFrench
MinnetSwedishEnglish
German
Mon amourSwedish
Regnet faller utan oss
English
German
Mörka VattenSwedishDanish
English
French
Norr om edenSwedish
Norr om eden
Croatian
SkärmarbrinkSwedish
Söder Om Kärleken
English
French
Smält mig till glödSwedishEnglish
French
Spelar för livetSwedishFrench
TågetSwedish
Regnet faller utan oss
Croatian
English
German
Tänd ett ljusSwedishDanish
Dutch
English
Två TungorSwedishDanish
English
French
Tyst mitt hjärtaSwedish
Regnet faller utan oss
English
German
VaggvisaSwedish
Svarta Ballader
English
German
Vinter I Gamla StanSwedishCroatian
Danish
English
French
German
Comments
Help Children with Cancer