La La Land (OST) - Someone in the Crowd (Bulgarian translation)

English

Someone in the Crowd

You got the invitation
You got the right address
You need some medication?
The answer's always yes
A little chance encounter
Could be the one you've waited for
Just squeeze a bit more
 
Tonight we're on a mission
Tonight's the casting call
If this is the real audition
Oh God help us all
You make the right impression
Then everybody knows your name
We're in the fast lane
 
Someone in the crowd
Could be the one you need to know
The one to finally lift you off the ground
Someone in the crowd
Could take you where you want to go
If you're the someone ready to be found
 
Do what you need to do
Til' they discover you
And make you more than who you see now
So let the stars align
I think I'll stay behind
You've got to go and find
That someone in the crowd
 
That someone in the crowd
 
Is someone in the crowd the only thing you really see?
Watching while the world keeps spinning 'round
Somewhere there's a place
Where I find who I'm gonna be
A somewhere that's just waiting to be found
 
Someone in the crowd
Could be the one you need to know
That someone who can lift you off the ground
Someone in the crowd
Will take you where you want to go
Someone in the crowd will make you
Someone in the crowd will take you
Finally off the ground
If you're the someone ready to be found
 
Submitted by João Miranda on Sat, 11/02/2017 - 15:05
Last edited by Fary on Sat, 10/02/2018 - 17:58
Align paragraphs
Bulgarian translation

Някой в тълпата

Получи поканата
Получи точния адрес
Нуждаеш ли се от лекарства?
Отговора винаги е "да"
Малък сблъсък
Може да е това, за което си чакала
Просто стисни малко повече
 
Довечера сме на мисия
Довечера е кастинга
Ако това е истинско прослушване
О Боже, помогни на всички ни
Правиш правилното впечатление
Затова всички ще знаят името ти
Ние сме на главния път
 
Някой в тълпата
Може да е този, който имаш нужда да познаваш
Този, който най- накрая да те вдигне от земята
Някой в тълпата
Може да те отведе там, където искаш да си
Ако ти си този някой, който е готов да бъде намерен
 
Направи това, което трябва да направиш
Докато те открият
И да те направят повече от това, което мислиш, че си сега
Така че, нека звездите се наредят
Мисля, че ще остана назад
Ти трябва да отидеш и намериш
Този някой в тълпата
 
Този някой в тълпата
 
Дали някой в тълпата е единственото, което виждаш?
Гледаш, докато светът продължава да се върти
Някъде има място
Където откривам каква ще съм
Това някъде, което просто чака да бъде открито
 
Някой в тълпата
Може да е този, който имаш нужда да познаваш
Този, който най- накрая да те вдигне от земята
Някой в тълпата
Ще те отведе там, където искаш да си
Някой в тълпата ще тe накара
Някой в тълпата ще те вдигне
Най- накрая от земята
Ако ти си този някой, готов да бъде намерен
 
Submitted by Iceman33 on Thu, 12/10/2017 - 20:22
Last edited by Iceman33 on Tue, 27/02/2018 - 17:19
See also
Comments