Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Hungarian translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Hungarian translationHungarian
Align paragraphs

Dél-afrikai Nemzeti Himnusz (többnyelvű; 1997 óta)

(xhosza)
 
Isten, álld meg Afrikát
Magasztald a Szarv hatalmát
 
(zulu)
 
Hallgasd meg imáinkat
Isten, álld meg a családunkat
 
(szotó)
 
Isten, áld meg a nemzetünket
Vess véget a szenvedésünknek
Óvj minket, óvd a nemzetünket
Dél-Afrikát, Dél-Afrika nemzetét
 
(afrikánsz)
 
Egünk kékségéből,
Tengerünk mélyéből,
Az örök ormok felett
Visszhangozzék a neved
 
(angol)
 
Felhangzik a hívószavunk,
Hogy egy emberként álljunk
Együtt élünk, szabadságban
Hazánkban, Dél-Afrikában
 
Thanks!
Submitted by MormonboyMormonboy on Tue, 09/03/2021 - 02:34
Comments
Read about music throughout history