Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Turkish translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Turkish translationTurkish
Align paragraphs

Güney Afrika Ulusal Marşı (Çok dilli; 1997'den beri)

(Hosa/Xhosa: )
 
Tanrı Afrika'yı korusun
Onun boynuzu yükselsin
 
(Zulu: )
 
Bizim dualarımızı da dinle
Tanrım bizi koru, biz onun ailesiyiz
 
(Sotho: )
 
Tanrım ulusumuzu koru
Savaşları ve acıyı dindir
Kurtar, ulusumuzu kurtar
Güney Afrika ulusunu - Güney Afrika
 
(Afrikanca: )
 
Göğümüzdeki maviden
Denizlerimizin derinliklerinden
Sonsuz dağlarımızın üzerinden
Kayalıkların cevap verdiği yerde
 
(İngilizce: )
 
Bir araya gelmemiz için bir çağrı
Birlik olmalıyız
Özgürlük için yaşayalım ve çabalayalım
Memleketimiz, Güney Afrika'da
 
Thanks!

If there's no source link, you can use this translation whenever and wherever you want WITH asking for a permission and please give credit to me and to this website
Warn me if I made translation mistakes otherwise enjoy the translation!

Submitted by hooverphobichooverphobic on Fri, 02/08/2019 - 21:27
Author's comments:

Xhosa, Zulu ve Sotho kısımları için İngilizce çeviri baz alındı.

Comments
Read about music throughout history