Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Polish translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Polish translationPolish
Align paragraphs

Hymn Południowej Afryki

[Xhosa:]
Boże, błogosław Afrykę
Niech jej sława zostanie ukazana,
 
[Zuluski:]
Wysłuchaj próśb naszych
Boże, błogosław nas, dzieci Twoje.
 
[Soto:]
Boże, prosimy Cię, broń nasz naród
Interweniuj i zakończ wszystkie konflikty
Chroń nas, chroń nasz naród
Chroń Afrykę Południową, Afrykę Południową.
 
[Afrikaans:]
Z błękitu naszego nieba,
Z głębin naszych mórz,
Ponad nasze odwieczne góry,
Gdzie echem odpowiadają klify,
 
[Angielski:]
Brzmi zew, by się zjednoczyć,
I w jedności winniśmy trwać,
Daj nam żyć i dążyć do wolności,
W naszym kraju, Afryce Południowej.
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

This work is not copyrighted. / Nhenhe warrke arrangkwe kapirayte (copyright).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Fri, 24/06/2022 - 22:06
Comments
Read about music throughout history