Advertisements

Sovngarde (Turkish translation)

Dragon
Dragon
A A

Sovngarde

Dovahkiin, Dovahkiin
naal ok zin los vahriin
wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal!
Ahrk fin norok paal graan
fod nust hon zindro zaan
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
 
Huzrah nu, kul do od, wah aan bok lingrah vod
Ahrk fin tey, boziik fun, do fin gein!
Wo lost fron wah ney dov
ahrk fin reyliik do jul
voth aan suleyk wah ronit faal krein
 
Ahrk fin zul, rok drey kod, nau tol morokei frod,
rul lot Taazokaan, motaad voth kein!
Sahrot Thu'um, med aan tuz, vey zeim hokoron pah,
ol fin Dovahkiin komeyt ok rein!
 
Ahrk fin Kel lost prodah, do ved viing ko fin krah,
tol fod zeymah win kein meyz fundein!
Alduin, feyn do jun, kruziik vokun staadnau,
voth aan bahlok wah diivon fin lein!
 
Nuz aan sul, fent alok, fod fin vul dovah nok,
fen kos nahlot mahfaeraak ahrk ruz!
Paaz Keizaal fen kos stin nol bein Alduin jot,
Dovahkiin kos fin saviik do muz!
 
Dovahkiin, Dovahkiin
naal ok zin los vahriin
dein vokul mahfaeraak ahst vaal!
Ahrk fin norok paal graan
fod nust hon zindro zaan
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
 
Submitted by SqlfoxSqlfox on Sat, 25/09/2021 - 09:26
Turkish translationTurkish
Align paragraphs

Sovngarde

Ejderdoğan, Ejderdoğan
Yeminlidir onuruyla
Şerri ebediyen uzak tutmaya
Ve en amansız hasımlar hezimete uğrar
Galebin nidasını duyduklarında
Ejderdoğan, kayran için dua ederiz!
 
Kulak verin şimdi karın zadeleri, çok önceki bir çağa
Ve mertçe söylenen O'nun hikâyesine!
Hem beşere hem de
Ejdere soy olan
Güneşle rekabet edebilecek bir güçle
 
Ve kullandı o, Seda'yı - şanlı savaş alanında
Ulu Tamriel savaşla ürperdiğinde!
Kudretli Thu'um bir kılıç gibi kesti tüm düşmanları
Ejderdoğan her kükrediğinde!
 
Ve tomarlar haberini verdi, ayazdaki kara kanatların
Ahiler savaştığında açılacak olan
Alduin, krallerin afeti, kadim gölge azade
Cihanı yutacak açlıkla
 
Lakin bir gün doğacak, kara Ejder'in hilâfları
Ebediyen susturulacak ve sonra
Haktanır Skyrim küffar Alduin'in kursağından hür olacak,
Ejderdoğan, kurtarıcısı ol insanlığın!
 
Ejderdoğan, Ejderdoğan
Yeminlidir onuruyla
Şerri ebediyen uzak tutmaya
Ve en amansız hasımlar hezimete uğrar
Galebin nidasını duyduklarında
Ejderdoğan, kayran için dua ederiz!
 
Thanks!
Submitted by SqlfoxSqlfox on Sat, 25/09/2021 - 09:35
Comments
Read about music throughout history