Stack It Up (Croatian translation)

Croatian translationCroatian
A A

Uštedjeti

Ne želim biti švorc kada u-m-r-e-m
Želim živjeti u VIP-u
Pokušavam ući u klub, žele vidjeti osobnu
Žele da nosim lijepu odjeću i k-r-a-v-a-t-u
 
Radio sam i sustizao
Ali to nije dosta da zadovolji
Jer imam snove za tebe i sebe
Pa imam novac na umu
 
Pa ako želiš uštedjeti, čovječe, moraš raditi
Ja-ja-ja-ja-ja
Nitko to neće napraviti za tebe
Ja-ja-ja-ja
Imam snove i vrijeme
Ali to nije dovoljno da sustignem
Pa štedi, čovječe, moram raditi
Da, imam novac na umu
Ja-ja, ja-ja
Imam novac na umu
Ja-ja, ja-ja
 
Želim se izvijati kao s-r-n-a
Ali sada moj auto treba t-e-h-n-i-č-k-i
I ne mogu sobaru dati n-a-p-o-j-n-i-c-u
Ali kao i on, imam snove i oni su v-e-l-i-k-i
 
Pokušao sam biti bolji lik
Ali taj kruh je tek dovoljan da zadovolji
Imam snove za tebe i sebe
Imam novac na umu
 
Pa ako želiš uštedjeti, čovječe, moraš raditi
Ja-ja-ja-ja-ja
Nitko to neće napraviti za tebe
Ja-ja-ja-ja
Imam snove i vrijeme
Ali to nije dovoljno da sustignem
Pa štedi, čovječe, moram raditi
Da, imam novac na umu
Ja-ja, ja-ja
Imam novac na umu
Ja-ja, ja-ja
 
Da, znam da ništa nije besplatno, moraš raditi za to (moraš raditi za to)
Lamborghini Urus, kupio sam ga kada sam ga prvi put vidio (skrrt, kada sam ga prvi put vidio)
Uhvatila me kako je uhodim, zato sam joj morao kupiti torbicu (kupiti torbicu)
Mislim da kada ne bih imao novca, bio bih najgori za nju
I da nemam novca, izgubio bih je
Najglasniji je najsiromašniji i ja sam se borio (uh)
Djevojke su me zvale prijateljem, sada se lijepe na mene, taj novac dolazi (taj novac dolazi)
Saint Laurent đavo, stavim ga u Louis prtljagu (da, da)
Odveo sam je u Celine, kupio joj nešto prtljage
Nije uvijek bilo slatko, Capri Suns za 50 centi (da)
Sada se mrzim prisjećati (prisjećati)
 
Pa ako želiš uštedjeti, čovječe, moraš raditi
Ja-ja-ja-ja-ja
Nitko to neće napraviti za tebe
Ja-ja-ja-ja
Imam snove i vrijeme
Ali to nije dovoljno da sustignem
Pa štedi, čovječe, moram raditi
Da, imam novac na umu
Ja-ja, ja-ja
Imam novac na umu
Ja-ja, ja-ja
 
Thanks!
thanked 3 times
Submitted by Drima1405Drima1405 on Sat, 05/10/2019 - 14:33
English
English

Stack It Up

Please help to translate "Stack It Up"
Liam Payne: Top 3
Comments
Read about music throughout history