Anna German - Stanęliśmy nad jeziorem (Russian translation)

Polish

Stanęliśmy nad jeziorem

Stanęliśmy nad jeziorem,
Stanęliśmy – Ty i ja,
Zobaczyłeś nad jeziorem,
Jak się snuje szara mgła...
 
Stanęliśmy nad jeziorem,
Zobaczyłeś lasu mrok,
Jak powoli idzie brzegiem,
Jak odmierza czasu krok...
 
Zobaczyłeś ciszę pustą,
Zapatrzoną w swoje lustro,
Zobaczyłeś zmarszczkę wiatru,
Wśród schylonych tataraków.
Zobaczyłeś ,jak wśród liści
Łzę samotną zgubił ptak...
Kiedy wczoraj nad jeziorem,
Kiedy wczoraj nad jeziorem
Stanęliśmy Ty i ja.
 
Stanęliśmy nad jeziorem,
Stanęliśmy – Ty i ja.
Usłyszałeś echo lasu,
Chociaż nikt nie wołał tam...
Usłyszałeś gwiazd rozmowę
I jeziora srebrny plusk,
Kiedy oczy przemywamy
Po przespanym całym dniu...
 
Usłyszałeś nocy granie
Na zielonej, na polanie,
Na polanie nad jeziorem,
Pod księżyca muchomorem.
Zobaczyłeś, usłyszałeś każdy szmer
I każdy cień.
Tylko mnie tam nie widziałeś,
Tylko mnie tam nie widziałeś,
Nie widziałeś tylko mnie...
 
Submitted by tanyas2882 on Mon, 01/09/2014 - 18:30
Submitter's comments:

Music by – K. Gärtner
Lyrics by – R. Sadowski

Align paragraphs
Russian translation

Стояли над озером

Стояли над озером,
Стояли - Ты и я,
Видели над озером
Как бродит серый туман...
 
Стояли над озером,
Увидели леса мрак,
Как медленно идет берегом,
Как отмеряет времени шаг...
 
Увидели тишину пустую,
Смотрящую в свое зеркало,
Увидели морщинку ветра,
Среди нагнутых аиров.
Увидели,как среди листьев
Слезу одинокую потеряла птица...
Когда вчера над озером,
Когда вчера над озером
Стояли Ты и я.
 
Стояли над озером,
Стояли - Ты и я,
Услышали эхо леса,
Хотя никто не кричал там...
Услышали беседу звезд
И озера серебряный плеск,
Когда глаза промываем
После заспанного дня...
 
Услышали ночи игру
На зеленой, на поляне,
На поляне над озером,
Под лунным мухомором.
Увидели, услышали каждый шорох
И каждую тень.
Только меня там не видели,
Только меня там не видели,
Не видели только меня...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Mon, 24/07/2017 - 18:59
Author's comments:

Music by – K. Gärtner
Lyrics by – R. Sadowski

Comments