Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Stella nascente (Bulgarian translation)

 • Artist: Ornella Vanoni
 • Song: Stella nascente Album: Stella nascente (1992)
  1 translation
  Bulgarian
Bulgarian translationBulgarian
/Italian
A A

Изгряваща звезда

Само капка от твоята обич в кафето ми,
а то, колкото и сладко да е, за жалост, горчиво е.
Веднъж си мил, друг път пък
внезапно се променяш и не мога да те позная, не те разбирам.
 
Ама че странен мъж си ти,
пълководецо, дето печелиш
и накрая разрушаваш каквото имаш.
 
Любими мой, не може така.
Не може просто да изядеш кората
и да захвърлиш ябълката.
 
И ето че оставам пак сама.
Макар че си още тук, изглеждаш уморен – какво ти е?
Знаеш ли, бих предпочела истината.
Накара ме да се влюбя в теб, а сега искаш само секс – какъв е смисълът?
 
Любими мой, не може така.
Не, ни мазохизъм, ни слабост,
ни глупост ще ме надвият някога.
 
Знаеш ли, няма стари влияния.
По-добре сама –
без когото и да било,
по-скоро без нищо –
изгряваща звезда.
И ако всичко е приключило,
ще се втурна в живота –
дори и без теб.
 
Любими мой, не може така.
 
Знаеш ли, няма стари влияния.
По-добре сама –
без когото и да било,
сама сред хората –
изгряваща звезда.
 
Thanks!
 • Български: Може да използвате и разпространявате преводите ми свободно за нетърговски цели, при условие че предоставите връзка към превода или споменете автора.
  В случай че забелязвате неточности или грешки в който и да е от преводите ми или смятате, че нещо може да звучи по-добре, може да се свържете с мен, като напишете коментар под превода или ми пратите лично съобщение.
 • English: Feel free to use and distribute my translations for non-commercial purposes as long as you provide a link to the translation or mention its author.
  In case you notice any inaccuracies or typos or if you think that something could sound better, you can contact me by writing a comment below the translation or by sending me a private message.
 • Esperanto: Mi permesas al vi uzi kaj disvastigi miajn tradukojn libere por nekomercaj celoj kontraŭ la kondiĉo, ke vi disponigu ligilon al la traduko aŭ menciu ties aŭtoron.
  Se vi rimarkas iajn ajn mistradukaĵojn, neĝustaĵojn aŭ erarojn aŭ se vi opinias, ke io povus soni pli bone, vi povas kontakti min, skribante komenton sub la traduko aŭ sendante al mi privatan mesaĝon.
Submitted by OndagordantoOndagordanto on 2022-08-23
Italian
Italian
Italian

Stella nascente

Ornella Vanoni: Top 3
Comments
Read about music throughout history