Still (Vietnamese translation)

Advertisements
Vietnamese translation

Vung An (Still) Hoang Quan

Xin giấu con nơi cánh tay Cha
Che phủ con nhờ bóng Thiên Cha quyền năng
 
Dù giông tố khiếp kinh, sóng gió vây quanh
Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố
Lạy Cha Thánh hiển vinh, Vua trên dương gian
Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con
 
------------------------
 
Con ước nguyện nương náu Giê-xu
Quyền năng Ngài
Làm vững tin con cậy trông ...
 
Dù giông tố khiếp kinh, sóng gió vây quanh
Nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố
Lạy Cha Thánh hiển vinh, Vua trên dương gian
Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con !!!
 
Submitted by lto2 on Thu, 30/09/2010 - 06:12
Added in reply to request by teabearah
Author's comments:

The lyrics of this song is found in the following link: http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnien-giadinh/article?mid=1562&fid=-1

Translation source:
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnien-giadinh/article?mid=1562&fid=-1
English

Still

Comments