Enya - Sumiregusa (菫草) (Tongan translation)

Tongan translation

Vaioleti Tupuvao

Ko e fai feinga fakatomala 'o e ngaahi me'a
Ha matalai'akau lanu kulokula meimei lanu moana
Ko e fisi'i 'o e ta'u kamata mo e maama
'Aue. Fakafefe honau to ki lalo ni.
 
Ko e faka'ofo'ofa 'o e natula
Ha lou'akau lanu mata mo e
Ngaahi lanu ta'u fakatolau.
 
Ko e le'o 'o e matangi
Ko e fasi 'o fanga manupuna
Ha tahi pete
Ha tahi fiefia
Ngaahi mo'unga
Ngaahi makahunu
Ha 'ailisi tupuvao.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 22/04/2012 - 17:43
Last edited by SilentRebel83 on Tue, 31/12/2013 - 02:54
Author's comments:

revised 12/30/13.

Japanese

Sumiregusa (菫草)

Comments