Martin Garrix - Sun Is Never Going Down (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Mặt trời sẽ không bao giờ lặn

Đây có phải thế giới thực không?
Bạn có cảm giác giống tôi không?
Bạn hãy nhắm mắt lại, và biến mất
Và ta có thể nhìn thấy nó bùng cháy
 
Bởi tôi đang trỗi dậy cao hơn
Tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng để khóc nhiều hơn
 
Tôi biết mặt trời sẽ không bao giờ lặn
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Không thứ gì có thể làm chậm chúng ta lại
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
 
Tôi không muốn ngủ
Em yêu, hãy thức cùng tôi
Mặt trời sẽ không bao giờ, không bao giờ
Mặt trời sẽ không bao giờ lặn
 
Đèn tắt, trong sự ngây ngô
Hãy để tôi giữ như thế này mãi mãi
Cả bầu trời của tôi là 1 ngọn lửa
Khi em ở đây với tôi, chúng ta lên cao
 
Bởi tôi đang trỗi dậy cao hơn
Tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng để khóc nhiều hơn
 
Vì tôi biết mặt trời sẽ không bao giờ lặn
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Không thứ gì có thể làm chậm chúng ta lại
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
 
Tôi không muốn ngủ
Em yêu, hãy thức cùng tôi
Mặt trời sẽ không bao giờ, không bao giờ
Mặt trời sẽ không bao giờ lặn
 
Mặt trời sẽ không bao giờ lặn
 
Submitted by f.a. on Tue, 25/07/2017 - 10:49
English

Sun Is Never Going Down

Comments