Muse - Supermassive Black Hole (Vietnamese translation)

Vietnamese translation

Hố Đen Siêu Cấp

Ôi cưng ơi, em không thấy anh đang đau khổ à?
Ôi cưng ơi, em không thấy anh đang rên rỉ à?
Em đã bắt được anh trong cái bẫy dối lừa của em
Đến khi nào em mới giải thoát cho anh đây?
 
Em khiến linh hồn anh rực cháy
Em khiến linh hồn anh rực cháy
 
(Em khiến linh hồn anh rực cháy)
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
(Em khiến linh hồn anh rực cháy)
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
Anh đã từng ngỡ anh không thể điên tình vì ai cả
Nhưng cưng ơi anh đã hóa điên vì em rồi
Em là nữ hoàng của sự hời hợt
Đến khi nào em mới chịu nói ra sự thật đây
 
Em khiến linh hồn anh rực cháy
Em khiến linh hồn anh rực cháy
 
(Em khiến linh hồn anh rực cháy)
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
(Em khiến linh hồn anh rực cháy)
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
Hố đen siêu cấp
Hố đen siêu cấp
Hố đen siêu cấp
 
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
(Em khiến linh hồn anh rực cháy)
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
(Em khiến linh hồn anh rực cháy)
Băng đá tan chảy trong màn đem chết chóc
Và các siêu sao bị hút vào 'siêu cấp'
 
Hố đen siêu cấp
Hố đen siêu cấp
Hố đen siêu cấp
 
Submitted by Nắng on Fri, 13/10/2017 - 04:56
Author's comments:

Lovely.

English

Supermassive Black Hole

Comments