Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

Şuşanın Dağları Başı Dumanlı

Şuşanın dağları başı dumanlı,
Qırmızı koftalı yaşıl tumanlı,
Dərdindən ölməyə çoxdu gümanım.
 
Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel,
Ölərəm dərdindən, onu bil,
Danışmasan da balam, barı gül.
 
Şuşada axşamlar yanar ulduzlar,
Onlardan gözəldi gəlinlər, qızlar,
Oturub yol üstə yarını gözlər.
 
Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel,
Ölərəm dərdindən, onu bil,
Danışmasan da balam, barı gül.
 
Şuşanın hər yandan gəlir sorağı,
Tərifə layiqdir İsa bulağı,
Dağları, bağları, qızlar oylağı.
 
Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel,
Ölərəm dərdindən, onu bil,
Danışmasan da balam, barı gül.
 
Translation

Mountains of Shusha foggy head

Mountains of Shusha 1 foggy head,
Red blouse with green drawers,
I think it's too much to die of grief
 
Oh girl, this is what eyebrow eye, this is what wire,
I will die from pain, know him,
Even if you don't speak, baby, laugh at the bar
 
Burning stars in the evenings in Shusha,
Beautiful of them brides, girls,
Sitting on the road half eyes
 
Oh girl, this is what eyebrow eye, this is what wire,
I will die from pain, know him,
Even if you don't speak, baby, laugh at the bar
 
Ask for income from all sides of Shusha,
Worthy of praise is the spring of Jesus,
Mountains, gardens, maidens
 
Oh girl, this is what eyebrow eye, this is what wire,
I will die from pain, know him,
Even if you don't speak, baby, laugh at the bar
 
  • 1. It is a city located Azerbaijan (in the Karabakh mountains), in the disputed region of Nagorno-Karabakh. There were a ferocious battle in 1920, 1992 and in 2020; one of the bloodiest battles of the war
Collections with "Şuşanın Dağları Başı..."
Azerbaijani Folk: Top 3
Comments
Read about music throughout history