Advertisement

Svit v poloni (Світ в полоні) (Croatian translation)

Advertisement
Croatian translation

Svijet je utamničen

Ako baš to toliko želiš, ha-a, ti
možeš sa mnom lebdjeti svemirom
Ako se bojiš
tame, ha-a, onda
nećeš ništa vidjeti
na svijetlu
 
Nemoj me preticati, ja
neznam gdje sam,
gdje sam,
izgubljen sam, a sav svijet je utamničen
izgubljen sam, a sav svijet je utamničen
 
Ako letiš na visinama (ha-a) naletjet ćeš, možda i ne, na vjetar
Ako tražiš
istinu (ha-a) od Sunca
zaboravi ju sakriti
 
Ha-ha-ha-a ha-ha-ha-a-ha
ha-ha vo-o-ou
Ha-ha-ha-a ha-ha-ha-a-ha
ha-ha
Izgubljen sam, a sav svijet je utamničen
 
Nemoj me preticati, ja
neznam gdje sam,
gdje sam,
izgubljen sam, a sav svijet je utamničen
izgubljen sam, a sav svijet je utamničen
(4 x)
 
Submitted by Petra Jakopiček on Tue, 04/09/2018 - 18:36
Added in reply to request by mia.del.kay
Ukrainian

Svit v poloni (Світ в полоні)

Comments