Koko + Emeryld - Sweet Amnesia (Dutch translation)

English

Sweet Amnesia

I forgot your name
Don't remember where we met... we met
But what I do recall
Is the shit you put me through... but not you
 
Maybe I need some therapy
To bring back the sweet memory
Baby, I'm glad, the good times faded
Cause it feels so good to forget about you and me
 
Forget about you and me
Like amnesia
Like amnesia
Forget about you and me
 
I know time
Heals all wounds
Cause the scar I wear prove that its true
And the ones that bleed, remind me
Of the war that we went through
 
Maybe I need some therapy
To bring back the sweet memory
Baby, I'm glad, the good times faded
Cause it feels so good to forget about you and me
 
Forget about you and me
Like amnesia
Like amnesia
Cause it feels so good to forget about you and me
 
Feel so good
Feel so good
Feel so good
 
Forget about you and me
Like amnesia
Like amnesia
Forget about you and me
 
Submitted by Brava on Wed, 03/01/2018 - 08:30
Align paragraphs
Dutch translation

Zoet Geheugenverlies

Ik ben je naam vergeten
Weet niet meer waar we elkaar hebben ontmoet... hebben ontmoet
Maar hetgeen dat ik heb onthouden
Is de onzin die jij mij liet doormaken... maar jij niet
 
Misschien heb ik wat therapie nodig
Om de zoete herinnering terug te halen
Schat, ik ben blij, de goede tijden zijn vervaagd
Want het voelt zo goed om jou en mij te vergeten
 
Jou en mij vergeten
Als geheugenverlies
Als geheugenverlies
Jou en mij vergeten
 
Ik weet dat tijd
Alle wonden geneest
Want het litteken dat ik draag bewijst dat het waar is
En degenen die bloeden, herinneren mij
Aan de oorlog die wij hebben doorgemaakt
 
Misschien heb ik wat therapie nodig
Om de zoete herinnering terug te halen
Schat, ik ben blij, de goede tijden zijn vervaagd
Want het voelt zo goed om jou en mij te vergeten
 
Jou en mij vergeten
Als geheugenverlies
Als geheugenverlies
Want het voelt zo goed om jou en mij te vergeten
 
Voelt zo goed
Voelt zo goed
Voelt zo goed
 
Jou en mij vergeten
Als geheugenverlies
Als geheugenverlies
Jou en mij vergeten
 
Added by Brava.
Channel: https://m.youtube.com/channel/UCMSr78IlzDb4N7OiNLZU3gA
Submitted by Brava on Wed, 03/01/2018 - 12:15
Koko + Emeryld: Top 1
Idioms from "Sweet Amnesia"
See also
Comments