Sweet Hitch-Hiker (Hebrew translation)

Hebrew translationHebrew
A A

טרמפיסטית מתוקה

רכבתי לצד הכביש המהיר
מכסה את איזור הכפר
חושב שהנני גל החום של השטן
מה בוער בראשך המטורף?
 
הבחנתי בהסחת דעת קלה עומדת לצד הכביש
חייכה שם, בשערה הצהוב
האם אתה רוצה, חשבתי, האם אכפת לך?
 
טרמפיסטית מתוקה
נוכל לעשות מוזיקה ב-Greasy King
טרמפיסטית מתוקה
הלא תרכבי על מכונתי המהירה?
 
משייטים הלאה דרך הצומת
אני טס כמהירות הקול
מבחין בתפקוד מוזר
שום רכבת הרים לא תעצור אותי
 
הסתובבתי כדי לראותה
וואו! היא תפסה את עיני
אבל נסחפתי, נעתי מהר מדי
האם תרצה, היא חשבה, האם זה יכול להימשך?
 
טרמפיסטית מתוקה
נוכל לעשות מוזיקה ב-Greasy King
טרמפיסטית מתוקה
הלא תרכבי על מכונתי המהירה?
 
נתקענו לאורך הכביש המהיר
אני שוטה הרכיבה הכי עצוב שקיים
תוהה שאם את זורמת איתי
הלא תעניקי לבחור מסכן סיבוב?
 
כן, הנה היא באה דוהרת
הו אלי, היא עפה גבוה
היא נסחפה, נעה מהר מדי
האם תרצה, היא חשבה, האוכל להחזיק מעמד?
 
טרמפיסטית מתוקה
נוכל לעשות מוזיקה ב-Greasy King
טרמפיסטית מתוקה
הלא תרכבי על מכונתי המהירה?
 
טרמפיסטית מתוקה
נוכל לעשות מוזיקה ב-Greasy King
טרמפיסטית מתוקה
הלא תרכבי על מכונתי המהירה?
 
טרמפיסטית מתוקה
נוכל לעשות מוזיקה ב-Greasy King
טרמפיסטית מתוקה
הלא תרכבי על מכונתי המהירה?
 
Thanks!
Submitted by SoldiSoldi on Wed, 27/10/2021 - 22:41
Author's comments:

The song mentions the Greasy King, a restaurant in El Cerrito, the California city where the band members were raised.

English
English
English

Sweet Hitch-Hiker

Translations of "Sweet Hitch-Hiker"
Hebrew Soldi
Collections with "Sweet Hitch-Hiker"
Comments
Read about music throughout history