Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Świdryga i Midryga (Russian translation)

  • Artist: Bolesław Leśmian (Bolesław Leśmian)
  • Song: Świdryga i Midryga
Polish
Polish
A A

Świdryga i Midryga

To nie konie tak cwałują i uszami strzygą,
Jeno tańczą dwaj opoje — Świdryga z Midrygą.
 
A nie stęka tak stodoła pod cepów bijakiem,
Jak ta łąka, żgana stopą srożej, niż kułakiem!
 
Zaskoczyła ich na słońcu Południca blada
I Świdrydze i Midrydze i tańcowi rada.
 
Zaglądała im do oczu chciwie, jak do żłobu.
— „Który w tańcu mię wyhula, bom jedna dla obu?” —
 
— „Moja będzie — rzekł Świdryga — ta pierś i ta szyja!” —
A Midryga pięścią przeczy: „Moja, lub niczyja!”
 
Ten ją porwał za dłoń jedną, a tamten za wtórą.
— „Musisz obu nam nastarczyć, skąpico-dziewczuro!”
 
A ona im prosto w usta dyszy bez oddechu,
A ona im prosto w oczy śmieje się bez śmiechu.
 
I rozdwaja się porównu, rozszczepia się żwawo
Na dwie dziewki, na siostrzane — na lewą i prawą.
 
— „Dosyć ciała dwoistego mamy tu na łące!
„Tańcz-że z nami południami, dopóki jarzące!
 
„Jedna dziewka rąk ma czworo i cztery ma łydy!
„Niech upoją nas do reszty twe słodkie bezwstydy!”
 
Nasrożyli się do tańca, jakgdyby do boju, —
Przysporzyli kwiatom zgiełku, łące — niepokoju.
 
Więc Świdryga pląsał z prawą, więc Midryga — z lewą,
Ten obcasem kurz zamiatał, a tamten — cholewą.
 
Na odsiebkę, na odkrętkę i znów na odwrotkę, —
Podeptali macierzankę, błyszczkę i tymotkę!
 
Jeden wrzeszczał: „Konaj żywcem!” a drugi: „Wciornaści!”
Tańcowali aż do zdechu i aż do upaści!
 
Aż poczuli, że dziewczyna życie w tańcu traci,
I umarła jednocześnie we dwojej postaci.
 
„Pochowajmy owo ciało nie bardzo samotne,
„Bo podwójne w tańcowaniu, a w śmierci dwukrotne.
 
„Pochowajmy na cmentarzu, gdzie za drzewem — drzewo,
„Zmówmy pacież obopólny — za prawą i lewą.”
 
W dwóch ją trumnach ułożyli, ale w jednym grobie, —
A już huczy echo ziemne — tańczą trumny obie!
 
Tańczą, ciałem nakarmione, syte i hulaszcze,
Ukazując co raz w tańcu niedomkniętą paszczę
 
Tańczą, skaczą i wirują, klepką dzwonią w klepkę,
Na odkrętkę, na odwrotkę i znów na odsiebkę!
 
Aż się kręci razem z niemi śmierć w skocznych lamentach,
Aż się wzdryga wnętrznościami przerażony cmentach!
 
Aż się w sobie zatraciło błędne tańca koło,
Aż się stało po pod ziemią huczno i wesoło!
 
Aż zmąciły się rozumy Świdrydze-Midrydze,
Jakby wicher je rozhulał na wiatraka śmidze!
 
I rozwiała się w ich głowach ta wiedza pomglona,
Gdzie jest prawa strona świata, a gdzie lewa strona?
 
W jakiej trumnie lewa dziewka, w jakiej prawa leży?
I która z nich i do kogo po śmierci należy?
 
Tak im w oczach opętanych świat się cały miga,
Że nie wiedzą, kto Świdryga, a kto z nich Midryga?
 
Jeno ujrzą otchłań śmierci czarną od ogromu:
— „A bądźcie tu, ludzie dobrzy, jak u siebie w domu!
 
„Jedna trumna dla jednego, dla drugiego — druga,
„W jednej wieczność prawem okiem, w drugiej lewem mruga.
 
Obłąkani nad przepaścią poklękali wzajem
I na klęczkach zatańczyli tuż, tuż nad jej skrajem.
 
Tańcowali na czworakach, tańcowali płazem,
Tak i nie tak — i na opak — razem i nie razem!
 
Aż wwichrzeni w mrok dwóch trumien, jak dwa błędne wió[ry]
Powpadali w otchłań śmierci nogami do góry!
 
Submitted by Алексей ЧиванковАлексей Чиванков on 2022-09-27
Russian translationRussian
Align paragraphs

Свидрыга и Мидрыга

То не кони понеслися вихрем над кулигой –
Расплясались два пропойцы, Свидрыга с Мидрыгой.
 
Ток под билом так не стонет, когда бьют цепами,
Как лужок молотят пятки, точно кулаками.
 
Тут и шасть к ним Полудница, бледная девица:
И Свидрыге, и Мидрыге, и танцу дивится.
 
И в глаза им, словно в ясли, глядит, как шальная:
«С кем из вас пройдуся в плясе – ведь на двух одна я?»
 
«Я с тобой, – сказал Свидрыга, – пойду в круговую».
А Мидрыга рукой машет: «Поищи другую».
 
Всяк, за ручку ухвативши, к себе девку тянет:
«Тебя, девонька скупенька, на нас двоих станет».
 
А она им бездыханно прямо в губы дышит,
Без смеху в глаза смеется и без жару пышет.
 
Пополам она распалась, стались из девицы
Девка слева, девка справа – две сродных сестрицы!
 
«Твоего двойного тела, видишь, нам хватило!
С нами, полднями, пляши-ка, пока вволю пыла!
 
По четыре у единой девки рук да ляжек.
Мы твоим упьемся срамом вдрызг, аж с ног поляжем!»
 
Точно в драку, в пляс пустились два гуляки бравых.
Гул пошел по всей кулиге, суматоха в травах.
 
Пляшет с левою Мидрыга, а Свидрыга с правой.
Первый поднял пыль подметкой, а второй – халявой.
 
Боком, скоком, поворотом – душу нараспашку!
Потоптали и ромашку, и чабрец, и кашку.
 
«Сгинь живьем!» – орет Свидрыга, а Мидрыга: «К лиху!»
До упаду пляшут оба, эх, без передыху!
 
Увидали – помирает в танце плясовица.
В одночасье в двух обличьях кончилась девица.
 
«Не в особицу мы тело схороним такое –
Ведь вдвойне оно плясало и умерло вдвое.
 
Похороним на погосте, поросшем отавой,
Ей отслужим панихиду – что левой, что правой!»
 
В двух гробах похоронили, но в одной могиле.
Разом гуд пошел подземный, гробы дробь забили,
 
Пляшут, тела понаевшись, веселятся, сыты,
Крышки накось, крышки набок, пасти приоткрыты.
 
Пляшут, кружатся, и скачут, и топочут тяжко,
Боком, скоком, поворотом – доски нараспашку.
 
Ажно Смерть, горюя лихо, – в пляс, треща костями,
Аж нутро погоста в страхе трясет потрохами.
 
Аж в себе же заблудился хоровод безумный.
Ажно стало под землею весело и шумно.
 
У Свидрыги и Мидрыги разум помутило,
Точно мельничным крылом, их вертело-крутило.
 
То, что марилось туманно, стало вовсе слепо.
Не видать, где будет право, а где будет лево.
 
Где гроб правый, где гроб левый – никак не рассудят
И кому какая девка им по смерти будет.
 
И в глазах их ошалелых все замельтешило,
Кто Свидрыга, кто Мидрыга – память им отшибло.
 
Только черное кишенье – уйму смерти видят.
«Люди добрые, гостюйте, здесь вас не обидят.
 
Будет каждому по гробу вам, танцорам бравым.
В одном вечность левым глазом, в другом косит правым».
 
И над бездной на колени пали, еле живы.
Заплясали на коленях прямо у обрыва.
 
Танцевали на карачках и порознь, и рядом –
И ползком и с перевертом, ладом и неладом.
 
Сдунуло их, словно стружки, во два темных гроба,
В прорву смерти полетели кверх ногами оба!
 
----
Translated: Сергей Петров // Sergey Petrov
 
Thanks!
Submitted by Алексей ЧиванковАлексей Чиванков on 2022-09-27
Bolesław Leśmian: Top 3
Idioms from "Świdryga i Midryga"
Comments
Read about music throughout history