Silbermond - Symphonie (Serbian translation)

Serbian translation

Simfonija

Reci mi šta se to samo desilo sa nama.
Odjenom mi izgledaš kao neko potpuno stran.
Zašto više nisam dobro
kada ležim u tvojim rukama?
Postalo je svejedno šta se sa nama dešava.
Gde hoćeš da ideš, jedva te još mogu videti.
 
Naša sujeta stahe nam na put.
Nismo li hteli sve rizikovati?
Da li smo se možda izdali?
Verovala sam da da bismo stvarno mogli sve podneti.
 
Sinfonija
I sada postaje tiho oko nas,
jer stojimo ovde na kiši,
namamo ništa više jedno drugom dati.
 
I bolje je ako odeš,
jer je vreme
da sebi priznamo da ne ide.
Nema više šta da se kaže,
jer ako samo pada kiša
bolje je odustati.
 
I zgušnjava se tišina iznad nas,
ne razumem više ni reč iz tvojih usta,
Da li smo previše pokušali?
Zašto nismo mogli ništa naslutiti?
Neće biti lako shvatiti sve.
 
Negde smo pali,
i tako kako je, ne ide dalje.
Kraj je već dugo zapisan
i to je bila naša
 
Submitted by Konstantine on Wed, 25/11/2015 - 09:20
German

Symphonie

Comments