Sznurki władzy [Die Fäden in der Hand] (Russian translation)

Advertisements
Polish

Sznurki władzy [Die Fäden in der Hand]

Dzisiaj Wiedeń oferuje wrażeń moc .
Spójrzcie jak jego blask opromienia wszystkich was!
Szczęście i dostatek Wiedeń wszystkim może dać
pod warunkiem, że ktoś będzie o to wszystko dbać.
 
Ja potrzeby kraju tego znam.
Sznurki władzy mogę trzymać sam!
 
Starczy że ściągnę je i już tłum posłuszny jest!
(Twoja wola jest rozkazem, uczynimy to, co chcesz!)
Sznurki w tył, sznurki w przód!
Marionetki wprawiam w ruch!
I znów tak tańczą jak im gram!
 
Zamach stanu, rewolucja grozi nam!
W kraju szerzy się bunt!
Niech pokrzyczą sobie ciut!
Trzeba szybko działać zanim w ogniu stanie kraj!
Niech wyszumi się lud i satysfakcję ma!
 
Dobry strateg wie, gdy plan się rwie.
Wtedy trzeba nieco poluzować sznurki.
 
Idźcie w tłum wesprzeć bunt i w proteście wznieście pięść!
Niech poznają smak wolności, zanim sznurki napnę znów!
Pośród nas powstał już ruch co władzę przejąć chce
Ten bunt w zarodku trzeba zgnieść!
 
Polityczny talent, to do wszystkich zamków klucz
Władzę w ręku ma ten, kto przewidzi każdy ruch
Stawiam kroczek w lewo liberałów zyskam głos
Skoczę w prawo i już narodowcy do mnie lgną!
 
Ja obietnic wachlarz cały mam!
Starczy by krytykom moim zamknąć usta
 
Stłumię krzyk, zdławię bunt, prowodyra znajdę i
Wokół szyi sznur okręcę
(Nie wychyli się już nikt!)
Szczęście wam może dać ten, kto sznurki władzy ma
I wie jak nie poplątać ich!
 
Przywódca kraju umie łączyć wiele cech
Jednocześnie dobrotliwy i stanowczy.
On ma zawsze plan i umie w życie wdrożyć go.
Jego mocną stroną jest sztuka dyplomacji!
 
Sznurki w tył, sznurki w przód!
Marionetki wprawiam w ruch!
I, o dziwo, nawet cesarz podryguje pośród sług!
Tańczcie więc!
Bawcie się!
I swobodą cieszcie się!
Nikt z was nie musi myśleć sam!
 
Chór:
Śmiejmy się, tańczmy tak, jakby skończyć miał się świat!
W tańcu dzisiaj się zatraćmy, jeśli taką wolę ma!
Rzućmy się w tańca wir i wolnością cieszmy się,
Bo on uwolni nas od trosk!
On ma moc!
(To ja mam moc!)
Siłę ma!
On nam stworzy lepszy świat!
(Stworzę lepszy świat!)
On jest mądry, sprawiedliwy!
On jest bliski nam jak brat!
(Bliski wam jak brat!)
On ma wdzięk, talent ma!
On potrafi o nas dbać!
Bo on potrzeby nasze zna (Bo ja potrzeby wasze znam!)!
I dziś wystarczy, że da znak,
By świat tak tańczył, jak on gra! (Jak ja gram!)!
 
Submitted by Demonia on Thu, 01/11/2018 - 16:14
Align paragraphs
Russian translation

Нити власти

Сегодня Вена готова впечатлить Вас,
Глядите, как ее сияние озаряет всех!
Счастье и остаток Вена каждому может дать
При условии, что кто-то об этом позаботится.
 
Я потребности этой страны знаю.
Нити власти сам могу держать!
 
Достаточно лишь потянуть и толпа уже послушна!
(Твое желание - закон, мы сделаем все, что пожелаешь!)
Нити назад, нити вперед!
Марионетки начинают двигаться
И вновь пляшут под мою дудку!
 
Переворот, нам угрожает революция!
В стране назревает бунт!
Пусть немного покричат!
Нужно действовать незамедлительно, иначе пламя охватит страну!
Пусть народ пошумит и успокоится!
 
Хороший стратег знает, когда план рушится.
Тогда стоит слегка отпустить нити.
 
Присоединиться к толпе, поддержать бунт и в протесте понять кулак!
Пуст узнают вкус свободы, а затем нити снова натянуть!
Среди нас появилось движение, желающее захватить власть -
Этот бунт в зародыше необходимо подавить!
 
Политический талант - ключ от всех дверей.
Власть в руках у тех, кто предвидит каждое движение.
Делаю шажок влево - получаю поддержку либералов,
Прыгну вправо - и уже националисты примкнули ко мне!
 
Обещаний у меня целый воз!
Хватит, чтобы заткнуть рты всем, кто меня критикует.
 
Остановлю крик, подавлю бунт, найду предводителя
И вокруг шеи нити оберну
(Никому не скрыться!)
Счастье вам может подарить тот, кто держит нити власти
И знает, как их не перепутать!
 
Лидер страны объединяет в себе многие качества,
Он одновременно и добр, и тверд.
У него всегда есть план и он знает, как воплотить его в жизнь.
Его сильнейшая сторона - искусство дипломатии!
 
Нити назад, нити вперед!
Марионетки начинают двигаться!
И, о чудо, даже царь пляшет среди слуг!
Танцуйте же!
Веселитесь!
И радуйтесь свободе!
Никто из вас не должен думать сам!
 
Хор:
Мы смеемся и танцуем, будто наступает конец света!
Сегодня потеряемся в танце, если таково его желание!
Присоединимся к хороводу и будем радоваться свободе,
Ведь он освободил нас от забот!
У него есть власть!
(Это у меня власть!)
Есть сила!
Он построит для нас лучший мир!
(Построит лучший мир!)
Он мудрый, справедливый!
Он близок нам, как брат!
(Близок вам как брат!)
У него есть обаяние, талант!
Он сможет позаботиться о нас!
Ведь он знает, что нам нужно!
(Ведь я знаю, что вам нужно!)!
И сегодня достаточно, чтобы он подал знак,
Потому что мир пляшет под его дудку! (Под мою дудку!)!
 
Feel free to use my translations, but don't forget to give me some credit.
If you want me to translate smth - it's better to ask via pm
I translate only songs and texts that I personally like
Submitted by Demonia on Thu, 15/11/2018 - 11:06
Rudolf - Affaire Mayerling: Top 3
See also
Comments