Rosenstolz - Tag in Berlin (November) (Tongan translation)

Tongan translation

Ha'aho 'I Pealinì

Ha me'a na'a ke fai kia au
'A ia 'oku ou toe kata?
Ha me'a kuo ke toki fai kia au
'A ia 'oku lava ke toe mo'ui?
 
Houa toko teau 'oku ou ta'utu heni
Houa toko teau mo koe pē
Fu'u lanu moana ho mata
Ngoto loloto, poto ta'engata.
 
'Okapau 'e 'aho 'i Pealinì
Ka toe lanu mata 'e mata
Ka talavou pe ia 'i hono lanu moana?
Pau keu toe 'alu hake, pea toe 'alu.
 
Ha me'a kuo ke toki lea mai
'A ia 'oku fele 'eku fehu'i atu?
Ha me'a kuo 'oij pehe mo au
Keu lava 'o jio ho mata lanu moana?
 
Ta'u toko teau na'e puke au
Ta'u toko teau kuo kapuji
Ho laumaalie lelei 'aupito
Kuo ne puna mai 'o oatu to'a.
 
'E 'aho 'a fe 'i Pealinì?
Ka toe lanu mata 'e mata
Ka talavou pe ia 'i hono lanu moana?
Pau keu toe 'alu hake, pea toe 'alu.
 
Na'e 'uma koe 'e he pongipongi?
He 'oku ai 'a e lanu moana
Taimi 'oku toe jio 'a taua
Mahalo 'e hoko ia 'i Pealinì.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 20/12/2016 - 01:32
Author's comments:

dedicated to the innocent lives lost in Berlin.

German

Tag in Berlin (November)

More translations of "Tag in Berlin ..."
See also
Comments