Tamara Todevska - Gotovo e (Готово е)

Macedonian

Gotovo e (Готово е)

Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.
 
Не, не, не ме допирај
не немој, не ме сопирај, не, не
не ме мачи пак!
 
Не, нема логика
ни се гаси свеќата,
тоа ни е среќата.
 
А и времето ќе каже
кој е лажен кој е тажен.
Ова беше тешка грешка,
крајот ни се смешка
сфаќаш ли?
 
Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.
 
Сепак времето ќе каже
кој е лажен, кој е тажен.
Ова беше тешка грешка
крајот ни се смешка,
сфати ли?
 
Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.
 
Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.
 
Submitted by ivank23 on Wed, 28/11/2012 - 17:23
Last edited by ivank23 on Mon, 26/08/2013 - 12:20
Thanks!

 

Comments