• Teya Dora

    Džanum • Južni vetar: Na granici45 translations

Share
Font Size
Original lyrics
45 translations

Džanum lyrics

[Uvod]
Niko neće džanum
Ni za živu glavu
Da mi leči ranu
Niko neće džanum
 
[Strofa]
Dok tone veče, vraćam isti san
Preda mnom svetac drži crni lan
U more, sure boje, zove me taj glas
Nemam ja sreće, nemam spas (Nemam spas)
 
[Pred-Refren]
Niko neće džanum, niko neće moju bol
Da ga suze ganu, da mu predam se
Niko neće džanum, niko neće moju bol
Na mom jastuku, bez mira, sanjam zle
 
[Refren]
Ni do zadnjeg leta, ni do kraja sveta
Sudbina je moja kleta
Ova duša nema dom, ova duša nema ton
Crne zore sveće gore, moje more
 
[Post-Refren]
Moje more, moje more
Moje more, moje more
Moje more, moje more
Moje more, moje more
 
[Refren]
Ni do zadnjeg leta, ni do kraja sveta
Sudbina je moja kleta
Moje more, moje more
Moje more
 
[Završetak]
Niko neće džanum
Ni za živu glavu
Da mi leči ranu
Niko neće džanum
 

 

Comments
citlālicuecitlālicue
   Thu, 08/06/2023 - 18:32

There's two Russian translations available, do you still want to keep your translation request open?