Teze si legi (English translation)

Romanian
Romanian
A A

Teze si legi

Va ieși o lege după niște teze,
Va ieși o lege să ne anuleze
Va ieși o lege, plină de contraste,
Să incinereze fapta tagmei noastre.
 
Va ieși o lege să ne interzică,
Și să ne ofere preț de târfă mică,
Va ieși o lege care să ne lege,
Va ieși o lege, prea fărădelege.
 
Va ieși o lege să consacre biciul,
Va ieși o lege să ne tragă-n urmă,
Să se interzică vis și sacrificiu,
Va ieși o lege să intrăm în turmă.
 
Salutăm această lege care vine,
Cu condoleanțe și urări de bine!
 
Submitted by ruscornelicaruscornelica on Wed, 23/06/2021 - 15:31
Submitter's comments:

de Adrian Paunescu, din volumul «Poezii cenzurate. 22 august 1968 – 22 decembrie 1989» ... a apărut în 1990

English translationEnglish
Align paragraphs

Theses and laws

A law will come out following some theses,
A law will come out to remove us
A law will come out, full of contrasts,
To incinerate the deed of our tagma.
 
A law will come out to forbid us,
And will give us the price of little slut,
A law will come out to bind us,
A law will come out, too lawless.
 
A law will come out to consecrate the whip,
A law will come to set us back in time
And to forbid dream and sacrifice,
A law will come out that we're joining the herd.
 
We welcome this coming law,
With condolences and best wishes!
 
Thanks!
Submitted by ruscornelicaruscornelica on Wed, 23/06/2021 - 15:35
Author's comments:

by Adrian Păunescu, from the volume « Censored poems. August 22, 1968 - December 22, 1989 »....appeared in 1990

Adrian Păunescu: Top 3
Comments
Read about music throughout history