Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

ถ้าเธอต้องเลือก

ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา
 
เธอคงมีคำถามที่เธอนั้นไม่กล้าบอก
เพราะว่าเธอคงคิดว่าฉันก็คงจะไม่กล้าตอบ
มองตากันเธอก็ยังไม่กล้ามอง
แล้วจะให้ฉันไปกับเธอ ฉันคงจะไม่กล้าลอง
 
เอาเลยแล้วแต่เธอ เอาตามที่ใจต้องการ
เลือกสักทางไม่มีใครหรอกที่เขาเดินสองทาง
ไปเถอะไปกับเขา ถ้าหากว่าใจเธอต้องกัน เท่านั้นก็พอ
 
มันคงวิเศษที่เขาได้เจอเธอ
พรหมลิขิตสุดท้ายก็ได้เจอ
ฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกิน
ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
 
ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา
 
การที่เธอลังเลก็แปลว่าเขาดีกว่า
ไม่ต้องเลยขอร้องอย่าเลย เวลาของเธอมีค่า
ขอให้ได้ดั่งใจอย่างที่ไม่เคยมีมา
ที่เธอทำต้องมีเหตุผล ทุกอย่างต้องมีที่มา
 
เธอคงเกินจะทน อะไรที่มันซ้ำซาก
ที่ผ่านมาแค่ลืมมันไป ใคร ๆ ก็เคยทำพลาด
ไม่ว่าเลือกทางไหน เพียงให้หัวใจนำทางเท่านั้น ก็พอ
 
มันคงวิเศษที่เขาได้เจอเธอ
พรหมลิขิตสุดท้ายก็ได้เจอ
ฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกิน
ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
 
ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา ก็เท่านั้น
 
ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา ไม่เป็นไร
 
Transliteration

Thâa ther tôrng lûeak

Thâa ther tôrng lûeak ráwàang khǎo láe chǎn
Thâa pen yàang nán ther mâi tôrng lûeak chǎn ley
Chǎn khǒr yùu khǒrng chǎn mǔean khey
Hâi ther long ey kàp khǎo
 
Ther khong mii khamthǎam thîi ther nán mâi klâa bòrk
Phrór wâa ther khong khít wâa chǎn kôr khong jà mâi klâa tòrp
Morng taa kan ther kôr yang mâi klâa morng
Láew jà hâi chǎn pai kàp ther chǎn khong jà mâi klâa lorng
 
Ao ley láew tàe ther ao taam thîi jai tôrngkaan
Lûeak sàk thaang mâi mii khrai ròrk thîi khǎo dern sǒrng thaang
Pai thèr pai kàp khǎo thâa hàak wâa jai ther tôrng kan thâo nán kôr phor
 
Man khong wísèit thîi khǎo dâi jer ther
Phromlíkhìt sùttháay kôr dâi jer
Chǎn kôr ley tôrng klaaypen sùankern
Mâi mii arai mǔean derm
 
Thâa ther tôrng lûeak ráwàang khǎo láe chǎn
Thâa pen yàang nán ther mâi tôrng lûeak chǎn ley
Chǎn khǒr yùu khǒrng chǎn mǔean khey
Hâi ther long ey kàp khǎo
 
Kaan thîi ther langlei kôr plae wâa khǎo dii kwàa
Mâi tôrng ley khǒrrórng yàa ley weilaa khǒrng ther mii khâa
Khǒr hâi dâi dàng jai yàang thîi mâi khey mii maa
Thîi ther tham tôrng mii hèitphǒn thúkyàang tôrng mii thîi maa
 
Ther khong kern jà thon arai thîi man sámsâak
Thîi phàan maa khâe luem man pai khraikhrai kôr khey tham phlâat
Mâi wâa lûeak thaang nǎi phiang hâi hǔajai namthaang thâo nán kôr phor
 
Man khong wísèit thîi khǎo dâi jer ther
Phromlíkhìt sùttháay kôr dâi jer
Chǎn kôr ley tôrng klaaypen sùankern
Mâi mii arai mǔean derm
 
Thâa ther tôrng lûeak ráwàang khǎo láe chǎn
Thâa pen yàang nán ther mâi tôrng lûeak chǎn ley
Chǎn khǒr yùu khǒrng chǎn mǔean khey
Hâi ther long ey kàp khǎo kôr thâo nán
 
Thâa ther tôrng lûeak ráwàang khǎo láe chǎn
Thâa pen yàang nán ther mâi tôrng lûeak chǎn ley
Chǎn khǒr yùu khǒrng chǎn mǔean khey
Hâi ther long ey kàp khǎo mâi pen rai
 
Comments