Thành Phố Sau Lưng (English translation)

Vietnamese
Vietnamese
A A

Thành Phố Sau Lưng

Khi vũ trụ lên đèn
Thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm.
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ.
Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng.
 
Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi.
Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ,
hỏa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị.
 
Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô,
thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ,
cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân.
 
Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng,
Giày xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ,
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt.
 
Điệp khúc:
 
Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô,
thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ,
cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân.
 
Nay trả lại cho người
Thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng,
Giày xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ,
Đồn xa tôi ở trấn quân thù ngày đêm tỏ mặt.
 
Submitted by For DebutFor Debut on Sat, 23/10/2021 - 04:20
English translationEnglish
Align paragraphs

The City Behind My Back

When the universe was lit up by the lights
The city seems drunk with wine yeast
My idle youth like a thousand sleepless nights
A third of my life is in ruins behind my back
 
Now I've joined and responded like a soldier, here I am
When my hometown at night, bullets fly and guns fire
Flares will unravel faces that love the city
 
Back then, I always wanted to see the city lights
I want a glass of beer with vague music
With a thousand smiles and beautiful girl eyes
 
Now I give it all back to everyone
Leave the city behind me, sweet lips, strong wine
My combat boots step marked on leaves and grass
Distant outposts, I stay day and night to prevent the enemy's presence
 
Chorus:
 
Back then, I always wanted to see the city lights
I want a glass of beer with vague music
With a thousand smiles and beautiful girl eyes
 
Now I give it all back to everyone
Leave the city behind me, sweet lips, strong wine
My combat boots are marked on leaves and grass
Distant outposts, I stay day and night to prevent the enemy's presence
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by For DebutFor Debut on Sat, 23/10/2021 - 04:20
Last edited by For DebutFor Debut on Fri, 12/11/2021 - 00:20
Comments
Read about music throughout history