Queen - Thank God It's Christmas (Persian translation)

Persian translation

خدا را شکر کریسمس است

آه عشق من، ما سهم خود از ریختن اشک را داشته ایم
آه دوست من، ما امیدها و ترس هایمان را داشته ایم
آه دوستان من، سال طولانی و سختی بوده است
ولی اکنون کریسمس است
بله کریسمس است
خدا را شکر کریسمس است
 
ماه و ستاره ها بطور ناخوشایندی سرد و درخشان بنظر میایند
بیا امیدوار باشیم برف این کریسمس را درست خواهد کرد
دوست من، جهان در این شب خاص سهیم خواهد شد
زیرا کریسمس است
بله کریسمس است
خدا را شکر کریسمس است
برای یک شب
 
خدا را شکر کریسمس است
آره
خدا را شکر کریسمس است
خدا را شکر کریسمس است
آیا میتواند کریسمس باشد؟
بگذار کریسمس باشد
!هر روز
 
آه دوست من، ما در روزهای سختی زندگی کرده ایم
آه دوست من، ما عجیب ترین روش ها را داریم
تمام دوستانم، در این یک روز از روزها
خدا را شکر کریسمس است
بله کریسمس است
خدا را شکر کریسمس است
برای یک روز
 
خدا را شکر کریسمس است
بله کریسمس است
خدا را شکر کریسمس است
!آه، آره
خدا را شکر کریسمس است
بله بله بله بله کریسمس است
خدا را شکر کریسمس است
برای یک روز
 
کریسمس همه شما خیلی مبارک باشد
 
Submitted by N.F. on Tue, 26/12/2017 - 05:05
Translation source:
English

Thank God It's Christmas

Comments