Advertisements

Thank You, Ang Babait Ninyo (English translation)

Filipino/Tagalog
A A

Thank You, Ang Babait Ninyo

Umagang may dala ng bagong pag-asa,
Tibok ng puso bawat hihinga
Kislap ng bituin, lamig ng hangin
Sagot sa panalangin, ‘di man natin hingin
Ang Pasko’y paalala na bawa’t isa’y pagpapala…
Mula sa Kanya, na unang biyaya,
Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko’y kayo
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko’y kayo,
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Thank you, thank you,
Thank you, thank you ang babait ninyo!
 
Madapa man kahapon, bukas ay babangon
Lahat ng pagkakataon, Ako’y iyong inaahon
Kislap ng bituin, lamig ng hangin
Sagot sa panalangin, di man natin hingin
Ang Pasko’y paalala, na bawa’t isa’y pagpapala
Mula sa Kanya, na unang biyaya
Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko’y kayo,
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko’y kayo
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Kaya ngayong Pasko, ang blessings Ko’y kayo
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
Thank you, thank you,
Thank you, thank you, ang babait ninyo!
 
Submitted by Lian Las PinasLian Las Pinas on Sat, 10/02/2018 - 13:50
Last edited by Lian Las PinasLian Las Pinas on Tue, 11/12/2018 - 14:29
English translationEnglish
Align paragraphs

Thank You, Your Kindness

Early on with the new hope,
Every heart beat every breath
Starry stars, cold air
Answer in prayer, 'no matter what we ask
Christmas is a reminder that every one is a blessing ...
From Him, the first blessing,
So this Christmas is my blessing
Thank you, thank you, your partner!
So this Christmas, my blessings are yours,
Thank you, thank you, your partner!
Thank you, thank you, your partner!
Thank you, thank you,
Thank you, thank you very much!
 
Sure yesterday, tomorrow will rise
All the time, I'm going to go
Starry stars, cold air
Answer in prayer, no matter what we ask
Christmas is a reminder, that every one is a blessing
From Him, the first blessing
So this Christmas, my blessings are yours,
Thank you, thank you, your partner!
So this Christmas is my blessing
Thank you, thank you, your partner!
So this Christmas, my blessings are yours
Thank you, thank you, your partner!
Thank you, thank you, your partner!
Thank you, thank you,
Thank you, thank you, your partner!
 
Thanks!
Submitted by Lian Las PinasLian Las Pinas on Thu, 01/03/2018 - 14:51
Advertisements
Comments
Read about music throughout history