Thank You for the Music (Persian translation)

Persian translationPersian
A A

برای موزیک سپاسگزارم Thank You For The Music

Versions: #1#2
من چیز ویژه ای نیستم، در واقع کمی هم کسالت بارم
اگر بخواهم یه جوک بگم احتمالا اونو قبلا شنیدی
ولی در عوض من استعداد خاصی دارم، یا بهتر بگویم یک هنر فوق العاده
چون وقتی شروع به خواندن کنم همگان سراپا گوش خواهند شد
از این بابت من خیلی سپاسگزار و مفتخرم
 
لذا میگویم
برای موزیک سپاسگزارم، برای آهنگ هایی که دارم میخوانم
همچنین برای تمام شور و شعفی که میدهند سپاسگزارم
چه کسی میتواند بدون آن زندگی کند، من این سوال را با صداقت کامل میپرسم
زندگی چه شکلی میشود
بدون آهنگ و یا رقص ما چه هستیم
پس میگویم برای موزیک سپاسگزارم
و اینکه آنرا به من ارزانی کردی
 
مادر میگوید من قبل از اینکه شروع به راه رفتن کنم رقاص بودم
او میگوید من خیلی وقت قبل از اینکه بتوانم حرف بزنم آواز میخواندم
و من اغلب از خودم می پرسیدم تمام اینها چگونه شروع شد
هر کسی متوجه این نکته شد که هیچ چیز نمیتواند بخوبی و مانند یک ملودی قلب را به تسخیر خود در آورد، هر کسی باشد من هوادارشم
 
لذا میگویم
برای موزیک سپاسگزارم، برای آهنگ هایی که دارم میخوانم
همچنین برای تمام شور و شعفی که میدهند سپاسگزارم
چه کسی میتواند بدون آن زندگی کند، من این سوال را با صداقت کامل میپرسم
زندگی چه شکلی میشود
بدون آهنگ و یا رقص ما چه هستیم
پس میگویم برای موزیک سپاسگزارم
و اینکه آنرا به من ارزانی کردی
 
من خیلی خوش شانس هستم، من دختری هستم با موهایی طلایی
میخواهم آوازم را برای همه بخوانم
چه شور و شعفی، چه زندگیی، چه فرصتی
 
لذا میگویم
برای موزیک سپاسگزارم، برای آهنگ هایی که دارم میخوانم
همچنین برای تمام شور و شعفی که میدهند سپاسگزارم
چه کسی میتواند بدون آن زندگی کند، من این سوال را با صداقت کامل میپرسم
زندگی چه شکلی میشود
بدون آهنگ و یا رقص ما چه هستیم
پس میگویم برای موزیک سپاسگزارم
و اینکه آنرا به من ارزانی کردی
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by N.F.N.F. on Thu, 28/07/2016 - 04:48
EnglishEnglish

Thank You for the Music

Comments
Read about music throughout history