Advertisements

Tick Tock (Dora Version) (Polish translation)

English, Croatian
A A

Tick Tock (Dora Version)

Try to fix the broken pieces, now I'm leaving
But you made it loud and clear I'm not enough
Tried to fool me more than once to keep me dreaming
'Cause you knew the truth would tear us apart
If you pull me down then I'll come around
And rise up to come show you who I am
I feel fire inside, my heart's desire
I'm breaking free from you
 
Tick-tock, watch the days go
I'm losing track of time
Lost in your playzone
Don't overcomplicate
Now we're in warzone
You're screaming, "Oh no, oh no, oh no"
Tick-tock, I'll take you dancing
In time we might break
You think you're fancy
But play the game my way and you'll be beggin'
"Please baby, don't go, don't go, don't go"
 
I hear those voices from far away
They help me to escape (Escape)
I found myself and I'm finally free from
Your bad lovin' and restraint
 
Tick-tock, watch the days go
I'm losing track of time
Lost in your playzone
Don't overcomplicate
Now we're in warzone
You're screaming, "Oh no, oh no, oh no"
 
Dancin', dancin'
Think you, think you fancy
Tick-tock
Don't go, don't go, don't go
 
I hear those voices from far away
They help me to escape (Escape)
I found myself and I'm finally free from
Your bad lovin' and restraint
 
Tick-tock, vrijeme curi gdje si više?
Usne grizem sama jedva dišem
Tick-tock, vrijeme juri ne mogu više
Oh no, oh no
 
Tick-tock, I'll take you dancing
In time e might break
You think you're fancy
But play the game my way and you'll be beggin'
"Please baby, don't go, don't go, don't go"
 
Dancin', dancin'
Think you, think you fancy
Tick-tock
Don't go, don't go, don't go
 
Submitted by crimsonDynamecrimsonDyname on Sat, 13/02/2021 - 21:43
Last edited by ZolosZolos on Thu, 11/03/2021 - 21:24
Polish translationPolish
Align paragraphs

Tik Tok

Próbowałam naprawić zepsute części, teraz idę stąd
Ale powiedziałeś głośno i wyraźnie, że nie jestem wystarczająca
Nie raz próbowałeś mnie oszukać żebym dalej marzyła
Bo wiedziałeś że prawda oddaliłaby nas
Jeśli mnie załamiesz, znajdę sposób
I wstanę żeby pokazać ci kim jestem
Czuję ogień w środku, pragnienie mojego serca
Uwalniam się od ciebie
 
Tik-tok, patrz jak mijają dni
Tracę poczucie czasu
Zagubiona na twoim polu gry
Nie komplikuj zbytnio
Teraz jesteśmy w strefie wojny
Krzyczysz, "O nie, o nie, o nie"
Tik-tok, wezmę cię do tańca
Z czasem możemy się rozstać
Myślisz że jesteś elegancki
Ale gram w tę grę po swojemu i ty będziesz mnie błagał
"Skarbie proszę cię, nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź"
 
Słyszę te głosy z daleka
Pomagają mi uciec (Uciec)
Znalazłam siebie i teraz jestem w końcu wolna od
Twojej złej miłości i kontroli
 
Tik-tok, patrz jak mijają dni
Tracę poczucie czasu
Zagubiona na twoim polu gry
Nie komplikuj zbytnio
Teraz jesteśmy w strefie wojny
Krzyczysz, "O nie, o nie, o nie"
 
Tańcząc, tańcząc
Myślisz że, myślisz że jesteś elegancki
Tik-tok
Nie idź, nie idź, nie idź
 
Słyszę te głosy z daleka
Pomagają mi uciec (Uciec)
Znalazłam siebie i teraz jestem w końcu wolna od
Twojej złej miłości i kontroli
 
Tik-tok, mija czas, gdzie ty bardziej?
Gryzę sobie wargę, sama ledwo daję radę oddychać.
Tik-tok, czas leci, już nie mogę...
"O nie, o nie"
 
Tik-tok, zabiorę cię do tańca
Z czasem możemy się rozstać
Myślisz że jesteś elegancki
Ale gram w tę grę po swojemu i ty będziesz mnie błagał
"Kochanie proszę cię, nie idź, nie idź, nie idź"
 
Tańczyć, tańczyć
Myślisz że, myślisz że jesteś elegancki
Tik-tok
Nie idź, nie idź, nie idź
 
Thanks!
Submitted by PelotoMagicPelotoMagic on Mon, 15/02/2021 - 13:26
Last edited by PelotoMagicPelotoMagic on Sat, 27/03/2021 - 16:11
Comments
ZolosZolos    Thu, 11/03/2021 - 21:23

The source lyrics have been updated. Please review your translation.

lisovskylisovsky    Sat, 27/03/2021 - 11:09

Chłopaku, takie byki walisz w podstawowych wyrażeniach. I jak już się bawisz w tłumaczenia to tłumacz wszystko, a nie zostawiasz jakieś ohy i ahy nieprzetłumaczone. Jeśli nie jesteś czegoś pewien to sprawdź jak dane wyrażenia brzmią online.

Your bad lovin' and restraint - Twojej złej miłości i kontroli

gdje si više - Gdzie Ty bardziej.

Tick-tock - tik-tok

Oh-no oh-no oh-no - O nie, o nie, o nie!

I hear those voices from far away - Słyszę te głosy z daleka.

But play the game my way - ale gram w tę grę po swojemu

Don’t overcomplicate - Nie komplikuj zbytnio

Now we're in warzone - teraz jesteśmy w strefie wojny

Read about music throughout history