Ticket (Day Trip) (Transliteration)

Ticket (Day Trip)

เคยได้ยินใช่ไหมว่าที่นึง
ถ้าไปถึงเราจะมีทุกอย่าง
ความสุขความฝันอะไรที่เฝ้ารอ
จะรอเราอยู่ที่ปลายทาง
 
และต้องใช้เพียงตั๋วเดินทางแค่ใบเดียว
และมันก็ไปกลับได้ตั้งหลายครั้ง
แต่ไม่เคยจะมีผู้ใดที่เคยไป
จะกลับมาเล่าอะไรให้ฉันฟัง
 
ก็เลยสงสัยว่าจริงหรือไม่จริง
อยากไปเจอกับตัวสักครั้งหนึ่ง
จะต้องเดินทางไกลด้วยเท้าฉันก็ยอม
หากมันจะมีอะไรเมื่อไปถึง
 
ต่อให้ตั๋วเดินทางจะแพงสักเท่าไหร่
ต้องจ่ายด้วยอะไรจะไปหามา
และฉันจึงจ่ายหมดเท่าชีวิตที่ฉันมี
เพื่อให้ใครบางคนมาส่งคืนและบอกว่า
 
ตั๋วใบนี้ ไม่ได้มีสำหรับฉัน
แม้เขาจะขายให้ทุกคนได้เท่ากัน
เพียงแต่ว่ารถขบวนนี้ไม่มีให้กับฉัน
จึงไม่มีสิทธิ์เดินทาง
 
ตั๋วใบนี้ ไม่ได้มีสำหรับฉัน
แม้เขาจะขายให้ทุกคนได้เท่ากัน
เพียงแต่ว่ารถขบวนนี้ไม่มีให้กับฉัน
จึงไม่มีสิทธิ์เดินทาง
 
อย่างที่เคยบอกไปฉันทุ่มเท
และออกเดินไปตามทางที่เขาไป
จะเหนื่อย จะร้อน จะหนาวฉันไม่กลัว
ตราบใจทรนงจะทนไหว
 
และในไม่ช้าไม่นานก็มองเจอ
ว่ามีปลายทางอยู่ไม่ไกล
ก็เลยตะเกียกตะกายเพื่อไปเจอ
สุดท้ายปลายทางที่หายไป
 
มันคงไม่มีจริงแท้และแน่นอน
ปลายทางให้กับคนอย่างฉัน
แม้แต่ตั๋วเดินทางที่ใครๆ ก็มี
ก็ไม่ได้มีให้คนอย่างฉันเหมือนกัน
 
จึงหวนคืนไปยังทางที่เดินมา
ก็มีใครมองอยู่ตรงนั้น
พอเดินกลับไป ก็เจอคนเดิม
ที่บอกกับฉัน ย้ำๆ ซ้ำๆ ว่า
 
ตั๋วใบนี้ ไม่ได้มีสำหรับฉัน
แม้เขาจะขายให้ทุกคนได้เท่ากัน
เพียงแต่ว่ารถขบวนนี้ไม่มีให้กับฉัน
จึงไม่มีสิทธิ์เดินทาง
 
ตั๋วใบนี้ ไม่ได้มีสำหรับฉัน
แม้เขาจะขายให้ทุกคนได้เท่ากัน
เพียงแต่ว่ารถขบวนนี้ไม่มีให้กับฉัน
จึงไม่มีสิทธิ์เดินทาง
 
Submitted by RujixRujix on Fri, 26/11/2021 - 16:42
Transliteration
Align paragraphs

Ticket (Day Trip)

Koiie dâai yin châi măi wâa têe neung
Tâa bpai tĕung rao jà mee túk yàang
Kwaam sùk kwaam făn à-rai têe fâo ror
Jà ror rao yòo têe bplaai taang
 
Láe dtông chái piiang dtŭua dern taang kâe bai diieow
Láe man gôr bpai glàp dâai dtâng lăai kráng
Dtàe mâi koiie jà mee pôo dai têe koiie bpai
Jà glàp maa lâo à-rai hâi chăn fang
 
Gôr loiie sŏng-săi wâa jing rĕu mâi jing
Yàak bpai jer gàp dtuua sàk kráng nèung
Jà dtông dern taang glai dûuay táo chăn gôr yom
Hàak man jà mee à-rai mêuua bpai tĕung
 
Dtòr hâi dtŭua dern taang jà paeng sàk tâo rài
Dtông jàai dûuay à-rai jà bpai hăa maa
Láe chăn jeung jàai mòt tâo chee-wít têe chăn mee
Pêuua hâi krai baang kon maa sòng keun láe bòk wâa
 
Dtŭua bai née mâi dâai mee săm-ràp chăn
Máe kăo jà kăai hâi túk kon dâai tâo gan
Piiang dtàe wâa rót kà-buuan née mâi mee hâi gàp chăn
Jeung mâi mee sìt dern taang
 
Dtŭua bai née mâi dâai mee săm-ràp chăn
Máe kăo jà kăai hâi túk kon dâai tâo gan
Piiang dtàe wâa rót kà-buuan née mâi mee hâi gàp chănñ
Jeung mâi mee sìt dern taang
 
Yàang têe koiie bòk bpai chăn tûm tay
Láe òk dern bpai dtaam taang têe kăo bpai
Jà nèuuay jà rón jà năao chăn mâi gluua
Dtràap jai ton-nong jà ton wăi
 
Láe nai mâi cháa mâi naan gôr mong jer
Wâa mee bplaai taang yòo mâi glai
Gôr loiie dtà-gìiak-dtà-gaai pêuua bpai jer
Sùt táai bplaai taang têe hăai bpai
 
Man kong mâi mee jing táe láe nâe non
Bplaai taang hâi gàp kon yàang chăn
Máe dtàe dtŭua dern taang têe krai krai gôr mee
Gôr mâi dâai mee hâi kon yàang chăn mĕuuan gan
 
Jeung hŭuan keun bpai yang taang têe dern maa
Gôr mee krai mong yòo dtrong nán
Por dern glàp bpai gôr jer kon derm
Têe bòk gàp chăn yám yám sám sám wâa
 
Dtŭua bai née mâi dâai mee săm-ràp chăn
Máe kăo jà kăai hâi túk kon dâai tâo gan
Piiang dtàe wâa rót kà-buuan née mâi mee hâi gàp chănñ
Jeung mâi mee sìt dern taang
 
Dtŭua bai née mâi dâai mee săm-ràp chăn
Máe kăo jà kăai hâi túk kon dâai tâo gan
Piiang dtàe wâa rót kà-buuan née mâi mee hâi gàp chănñ
Jeung mâi mee sìt dern taang
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Fri, 26/11/2021 - 20:28
Comments
Read about music throughout history