Tightrope (Polish translation)

Advertisements
English

Tightrope

Some people long for a life that is simple and planned
Tied with a ribbon
Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land
To follow what's written
But I'd follow you to the great unknown
Off to a world we call our own
 
Hand in my hand
And we promised to never let go
We're walking the tightrope
High in the sky
We can see the whole world down below
We're walking the tightrope
Never sure, never know how far we could fall
But it's all an adventure
That comes with a breathtaking view
Walking the tightrope
 
With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you
 
Mountains and valleys, and all that will come in between
Desert and ocean
You pulled me in and together we're lost in a dream
Always in motion
So I risk it all just to be with you
And I risk it all for this life we choose
 
Hand in my hand
And you promised to never let go
We're walking the tightrope
High in the sky
We can see the whole world down below
We're walking the tightrope
Never sure, will you catch me if I should fall?
Well, it's all an adventure
That comes with a breathtaking view
Walking the tightrope
 
With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you
With you, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
With you, ooh-ooh-ooh
With you
 
Submitted by zeaussas on Wed, 10/01/2018 - 21:17
Last edited by Fary on Fri, 12/01/2018 - 21:17
Align paragraphs
Polish translation

Lina

Niektórzy ludzie pragną prostego i zaplanowanego życia
Przewiązanego wstążką
Niektórzy ludzie nie wypłyną w morze, bo bezpieczniej czują się na lądzie
Stosując się do tego, co zostało ustalone
Lecz ja będę podążać za tobą za tym wielkim nieznanym
Do świata, który zwiemy naszym
 
Dłoń w mojej dłoni
Przysięgliśmy nigdy nie odpuszczać
Chodzimy po linie
Wysoko w niebie
Widząc pod nami cały świat
Chodzimy po linie
Niepewni, nigdy nie wiedząc jak daleko możemy spaść
Jednak wszystko to jest przygodą
Przychodzącą z zapierającym dech widokiem
Chodząc po linie
 
Z tobą, ooh, ooh, ooh, ooh
Z tobą, ooh, ooh, ooh, ooh
Z tobą
 
Góry i doliny, i wszystko, co nadejdzie pomiędzy nimi
Pustynia i ocean
Przyciągnąłeś mnie i razem zatraciliśmy się w tym śnie
Zawsze w ruchu
Więc ryzykuję wszystko, by być z tobą
I ryzykuję to wszystko dla życia, które wybraliśmy
 
Dłoń w mojej dłoni
Przysięgliśmy nigdy nie odpuszczać
Chodzimy po linie
Wysoko w niebie
Widząc pod nami cały świat
Chodzimy po linie
Niepewna, czy złapiesz mnie gdy powinnam upadać?
Cóż, wszystko to jest przygodą
Przychodzącą z zapierającym dech widokiem
Chodząc po linie
 
Z tobą, ooh, ooh, ooh, ooh
Z tobą, ooh, ooh, ooh, ooh
Z tobą
Z tobą, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Z tobą, ooh-ooh-ooh
Z tobą
 
Submitted by solitude on Sat, 14/04/2018 - 17:34
Comments