Advertisements

Tik tu savim tikėk [The Next Right Thing] (English translation)

  • Artist: Frozen 2 (OST)
  • Featuring artist: Neringa Nekrašiūtė
  • Song: Tik tu savim tikėk [The Next Right Thing]
Lithuanian
A A

Tik tu savim tikėk [The Next Right Thing]

Sieloje tamsu, juoda naktis
Ji šalta, ji tuščia, man baisu
Sužlugo visos viltys, gęsta šviesa
Skleidžias tamsa, neliko man jėgų
 
Su manim buvai visad šalia
Bet dabar aš likau vienų viena
Kančia, ji slegia kaip akmuo sunkus
Bet širdyje kužda man kažkas
 
Nėr tavęs, nėr vilties
Bet reik eit vis vien
Tik tu savim tikėk
 
Ar išauš diena po šios nakties?
Nežinau, kas toliau laukia mūs
Ir kaip surasti kelią man vienai reiks?
Kelrode žvaigžde buvai man tu
 
Iš kur man reik rast jėgų,
Kai be tavęs man taip sunku?
Tik tu savim tikėk
 
Žingsnį ženk, ženk drąsiau
Nesustok, eik toliau
Tik tu savim tikėk
 
Kas mūs laukia ateity?
Man galvoti per sunku
Bet neskubėk, giliai įkvėpk, pasiryžk eit tolyn
Žinau, kad juk galiu
 
Tamsoje nepaklysk,
Raski kelią šviesos link
Tik tu savim tikėk
 
Išauš diena, kas tada,
Kai žinai, kad niekas jau nebus daugiau kaip visada?
Ir tada toliau kartosiu sau
Tik tu savim tikėk
 
Submitted by trophywivestrophywives on Mon, 13/07/2020 - 14:33
Last edited by silencedsilenced on Mon, 13/07/2020 - 19:25
English translationEnglish
Align paragraphs

Just believe in yourself

In my soul it's a dark, black night
It's cold, it's empty, I'm scared
All of my hopes were crushed, the light is fading
The darkness is blossoming, I have no strength left
 
You were always here by my side
But now I'm left all alone
The suffering, it weighs on me like a heavy rock
But something in my heart is whispering
 
If you're not here, there's no hope
But I still need to go
Just believe in yourself
 
Will the day come after this night?
I don't know, what's waiting for us next*
And how should I find the way by myself?
You were the star that showed me the way
 
Where should I find strength,
When it's so hard for me without you?
Just believe in yourself
 
Take a step, take it bravely
Don't stop, go farther
Just believe in yourself
 
What's waiting for us in the future?
It's too hard to think about
But don't rush, take a deep breath, dare to go farther
I know that I can
 
Don't get lost in the dark,
Find the way towards the light
Just believe in yourself
 
When the day comes, what then,
When you know that nothing will ever be the same?
And I will keep repeating to myself
Just believe in yourself
 
Thanks!
thanked 3 times
Submitted by trophywivestrophywives on Mon, 13/07/2020 - 14:42
Author's comments:

*Mūs – another way of saying “mūsų” (our).

Comments
Read about music throughout history