Advertisements

Ting Ting Là Tết Về (English translation)

Vietnamese
A A

Ting Ting Là Tết Về

Ngoại chẳng hiểu tại sao năm nay Hoàng không về quê
Ngồi chờ đợi từng ngày thằng cu của ông để khoe
Sao không mau trở về để gia đình ta đuề huề
Nhưng con chưa thành đạt thì ba ơi con chưa thể về
Phương xa hiu quạnh mà vịt một mình ba càng lo hơn
Đông sang gió lạnh vậy hay để ba chuyển tiền cho con
Và từng ngày trôi qua con đang nghe mùa xuân thầm thì
Thật sự hôm nay con trai của ba đã biết rằng là
Chuyển tiền để làm gì?
 
Nhìn về ngày đó khi con 22
Không loa đài, không microphone
I cannot control my life
Nhưng thôi may là ba lo cho con
Là nhờ có alo Tinh Tinh
Và rồi vịt bước qua ô A Minh Tinh
Và để ngày tết ba không lăn tăn
Chuyển tiền về nhà cho ba an tâm
 
Tết đến, cầu chúc xuân vui sum vầy
Tết đến, cầu chúc yêu thương khắp nơi
Chuyển tiền, là lời chúc tới bố mẹ
Chuyển tiền, cầu chúc anh em bạn bè
Tết đến, cầu chúc xuân vui sum vầy
Tết đến, cầu chúc yêu thương khắp nơi
Chuyển tiền, để mọi người có cái tết đầy
Chuyển tiền, để làm ấm áp trái đất này
 
Tết tết tết tết tết đến rồi
Tết tết tết tết tết đến rồi
Mang yêu thương đến khắp mọi nơi
Tết tết tết tết tết đến rồi
Tết tết tết tết tết đến rồi
Tết tết tết tết tết đến rồi
Trao yêu thương đến tất cả mọi người
 
Năm nay thật khác khi ta không còn ngô nghê
Vì còn được rap thì vẫn cứ OK
Bận một chút thì vẫn cứ OK
Hôm nay ta được ăn tết với tất cả Homies
Được ngồi cùng bạn tốt không vui thì là gì
Chuyển tiền một chút thay cho bao lì xì
Phần quà nhỏ bé nhưng luôn đong đầy
 
Chuyển tiền để mình cùng được sống với đam mê sau này
Còn nhiều mảnh đời nhỏ bé chưa có cái tết cho mình
Chuyển tiền tựa như ta dang vòng tay
Chuyển tiền để mang hơi ấm, đón xuân sang
 
Tết đến, cầu chúc xuân vui sum vầy
Tết đến, cầu chúc yêu thương khắp nơi
Chuyển tiền, là lời chúc tới bố mẹ
Chuyển tiền, cầu chúc anh em bạn bè
Tết đến, cầu chúc xuân vui sum vầy
Tết đến, cầu chúc yêu thương khắp nơi
 
Chuyển tiền, để mọi người có cái tết đầy
Chuyển tiền, thật nhiều niềm vui, với Ducky MOMO
 
Submitted by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Tue, 12/01/2021 - 10:46
Last edited by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Thu, 14/01/2021 - 11:35
English translationEnglish
Align paragraphs

Ting Ting Is Tet Coming Back

She didn't understand why this year Hoang didn't return to his hometown
Waiting every day for his son to show off
Why don't you hurry back to let our family reunite
But I haven't succeeded yet, daddy, I can't return yet
Lonely far away but duck alone, the more worried father
Winter turns to cold winds, or let my father transfer money to me
And with each passing day I am listening to spring whispering
Actually I already knows that today is
Transfer money for what?
 
Look back to that day when I was 22
No radio speakers, no microphone
I cannot control my life
But luckily, you worry about me
Thanks to Alo tinh tinh
And then the duck steps through the superstar blank
And let the New Year's Day, you're not freaked out
Transfer money home for dad's peace of mind
 
Tet comes, wish spring fun reunion
Tet comes, wish love everywhere
Transfer money, is a blessing to parents
Transfer money, wish you friends
Tet comes, wish spring fun reunion
Tet comes, wish love everywhere
Transfer money, let everyone have a full Tet
Transfer money, to warm this earth
 
Tet tet tet tet has come
Tet tet tet tet has come
Bring love to everywhere
Tet tet tet tet has come
Tet tet tet tet has come
Tet tet tet tet has come
Give love to everyone
 
This year is very different when we are no longer foolish
Because I still rap, it's still OK
If I'm a little busy, it's still OK
Today we have Tet with all the Homies
To sit with good friends, what is not happy
Transfer money a little instead of the lucky money
Small gift but always filled
 
Transfer money so we can live with my passion later
There are many small pieces of life that have not had a Tet for themselves
Transferring money is like opening my arms
Transfer money to bring warmth, welcome spring
 
Tet comes, wish spring fun reunion
Tet comes, wish love everywhere
Transfer money, is a blessing to parents
Transfer money, wish you friends
Tet comes, wish spring fun reunion
Tet comes, wish love everywhere
 
Transfer money, let everyone have a full Tet
Transfer money, so much fun, with Ducky MOMO
 
Thanks!
Submitted by hovanhuy1301hovanhuy1301 on Thu, 14/01/2021 - 11:43
Advertisements
Comments
Read about music throughout history