Advertisements

Tom's Diner (Bulgarian translation)

English
A A

Tom's Diner

I am sitting in the morning
At the diner on the corner
I am waiting at the counter
For the man to pour the coffee
 
And he fills it only halfway
And before I even argue
He is looking out the window
At somebody coming in
 
"It is always nice to see you"
Says the man behind the counter
To the woman who has come in
She is shaking her umbrella
 
And I look the other way
As they are kissing their hellos
And I'm pretending not to see them
Instead, I pour the milk
 
I open up the paper
There's a story of an actor
Who had died while he was drinking
It was no one I had heard of
 
And I'm turning to the horoscope
And looking for the funnies
When I'm feeling someone watching me
And so I raise my head
 
There's a woman on the outside
Looking inside, does she see me?
No, she does not really see me
Cause she sees her own reflection
 
And I'm trying not to notice
That she's hitching up her skirt
And while she's straightening her stockings
Her hair has gotten wet
 
Oh, this rain it will continue
Through the morning as I'm listening
To the bells of the cathedral
I am thinking of your voice
 
And of the midnight picnic once upon a time
Before the rain began...
And I finish up my coffee
And it's time to catch the train
 
Submitted by CalusarulCalusarul on Sat, 29/10/2011 - 21:07
Last edited by ZolosZolos on Fri, 27/03/2020 - 17:27
Bulgarian translationBulgarian
Align paragraphs

Ресторантът на Том

Сядам сутринта
В ресторанта на ъгъла
Чакам на щанда
Продавачът да налее кафе
 
Но той пълни чашата само наполовина
И преди дори да възразя
Поглежда през прозореца
Към някого, който отваря вратата
 
„Винаги е приятно да те видя“
Казва човекът зад щанда
На жената, която влезе
Тя изтърсва чадъра си
 
Отмествам погледа си, за да не виждам
Как се целуват за поздрав
Не желая да ги гледам
Вместо това, наливам мляко
 
Отварям вестника
Има разказ за актьор
Който починал, докато пиел
Не бях чувала за него въобще
 
Хвърлям поглед на хороскопа
И търся забавни неща
Когато чувствам, че някой ме гледа
Така вдигам глава
 
Има жена отвън
Гледайки през стъклото, вижда ли ме?
Не, тя действително не ме забелязва
Защото вижда собственото си отражение
 
Опитвам се да не обръщам внимание
На това, как тя издърпва полата си
И докато изпъва своите чорапи
Косата и се намокри
 
О, този дъжд ще продължи
През цялата сутрин-така ми се струва
Докато слушам
Камбаните на катедралата
И същевременно размишлявам за твоя глас
 
И за среднощното увеселение някога
Преди да започне дъжда...
Допивам кафето
Стана време да хващам влака
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by Dimitar Ivanov/Димитър ИвановDimitar Ivanov/Димитър Иванов on Thu, 24/12/2020 - 13:21
Last edited by Dimitar Ivanov/Димитър ИвановDimitar Ivanov/Димитър Иванов on Sat, 26/12/2020 - 06:38
Author's comments:

About Tom's Diner
"Tom's Diner" is a song written in 1982 by American singer and songwriter Suzanne Vega. It was first released as a track on the January 1984 issue of Fast Folk Musical Magazine. When first featured on one of her own studio albums, it appeared as the first track of her 1987 album Solitude Standing. It was later used as the basis for a remix by the British group DNA in 1990, which reached number 1 in Austria, Germany, Greece and Switzerland. The 1991 compilation Tom's Album includes the DNA version as well as cover versions by such artists as After One, Nikki D and Bingo Hand Job (R. E. M. and Billy Bragg). It was also used as the background soundtrack for the opening scene of the 1993 film Untamed Heart.

Относно „Ресторантът на Том“

„Ресторантът на Том“ е песен, написана през 1982 от американската изпълнителка и авторка на текстове Сюзън Вега. Най-напред е била публикувана като плоча на изданието от януари 1984 на „ Музикално списание за бърз фолк“. Когато за пръв път участва в един от нейните студийни албуми, става начална песен на собствения и албум „Solitude Standing“ („Престой в усамотение“), издаден през 1987. По-късно е била използвана като основа за ремикса (повторно смесване) от 1990 на британската група DNA, който достига номер 1 в Австрия, Германия, Гърция и Швейцария. Съставянето през 1991 на албума на Том включва версията на DNA, както и кавър (обгръщащи) версии, изпълнени от артисти като Афтър Уан (След едно), Ники Д и Бинго Хенд Джоб (Бинго ръчна работа), (Р. Е. М. и Били Брег). Също така е употребена като музикален съпровод към отворената сцена на филма от 1993 „Untamed Heart“ („Несмекчено сърце“; може също да се преведе и като „Неопитомено сърце“).

Comments
Read about music throughout history