The Smashing Pumpkins - Tonight, Tonight (Tongan translation)

Tongan translation

Poo ni, Poo ni

'Oku hala he kuonga 'a e kuonga
'Oku 'ikai 'aupito te ke 'alu
Kapau 'oku 'i ai ha takatu'u ki ai
Pea fetongi he'emau mo'ui ke ta'engata
'Oku 'ikai te mau tatau pehe pe
'I he lahi 'o ho fetongi
Koe si'i si'i te ke 'ongo'i
Tui
Tui ki au
Tui
 
Tui
E lava he mo'ui ke fetongi
Ka koe 'oku 'ikai ke hopoate 'i he nisinisi
'Ikai ke tautau e maua
Ko mau kehekehe
Poo ni, poo ni
Poo ni, poo ni
Ngingila lahi
Poo ni, poo ni
 
Pea 'ilo e koe, 'oku 'ikai ke pau ki ai
Pea 'ilo e koe, mahalo 'oku tonu e koe
Kapau te ke tu'u pe kita ki he maama
Pea 'ikai ke mae he malala'i 'afi
'I ho'o kolo va'ofi mei he 'ano
Koe feitu'u 'a ia na'e fa'ele 'i ai
Tui
Tui ki au
Tui
 
Tui
Ki he fai malohi fakamatafatu 'o ni
Pea kapau te ke tui 'oku 'ikai ha fakalavanoa 'i poo ni
Poo ni, poo ni
Ngingila lahi
Poo ni, poo ni
 
Te mau kalusefai he malualoi 'i poo ni (poo ni)
Te mau ai he me'a ke totonu,
Te mau 'ongo ia kotoa pe 'i poo ni (poo ni)
Te mau kumi ha fali'unga ke feilaulau 'aki he po'uli (poo ni)
Koe momeniti ta'efakamatala 'o ho mo'ui (poo ni)
Koe ta'e faa fai, 'oku lava ia 'i poo ni (poo ni)
Tui ki au, hange 'oku 'ou tui kiate koe, poo ni
Poo ni
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 22/07/2012 - 06:13
English

Tonight, Tonight

Comments