Vladimir Vysotsky - Tovarishch Stalin (Товарищ Сталин) (Turkish translation)

Turkish translation

Yoldaş Stalin

Yoldaş Stalin - siz büyük bir alimsiniz,
Dilbilginiz ne engin...
Ben ise basit bir Sovvet tutuklusu, (1)
Yoldaşım - Bryanski bozkurdu. (2)
Ben ise basit bir Sovvet tutuklusu,
Yoldaşım - Bryanski bozkurdu.
 
Niye yatıyorum, dürüst söyleyeyim, bilmiyorum.
Ama savcılar, anlaşılan, haklı.
Onun için Turuhanski'de yatıyorum. (3)
Çar zamanında siz de buralardaydınız.
Onun için Turuhanski'de yatıyorum.
Çar zamanında siz de buralardaydınız.
 
Ve işte Turhanski'de yatıyorum
Burada muhafızlar sert ve kaba,
Onların hepsini elbet anlıyorum,
Sınıf çatışması tabi ki olacak,
Onların hepsini elbet anlıyorum,
Sınıf çatışması tabi ki olacak.
 
Kah yağmur, kah kar, kah sivrisinek üstümüzde,
Biz, Tayga'da sabahtan akşama, akşamdan sabaha,
Siz kıvılcım tanesinden ateş yarattınız,
Teşekkürler, ısınıyorum şimdi o ateş başında.
Siz kıvılcım tanesinden ateş yarattınız,
Teşekkürler, ısınıyorum şimdi o ateş başında.
 
Görüyorum sizi, parti kepi başınızda,
Resmi ceketle kutlamalarda,
Ağaç kesiyoruz ormanda ve Stalin yongaları,
Eskisi gibi, dört bir yanda uçuşmakta.
Ağaç kesiyoruz ormanda ve Stalin yongaları,
Eskisi gibi, dört bir yanda uçuşmakta.
 
Dün iki Marksist'i gömdük,
Onlara kırmızı bez örtmedik,
Onlardan biri sağcıymış,
İkincinin ise o taraklarda bezi yokmuş.
Onlardan biri sağcıymış,
İkincinin ise o taraklarda bezi yokmuş.
 
Bin yıl yaşayın siz Yoldaş Stalin,
Ve benim için ne kadar zor olursa olsun-
Bilirim ki, kişi başına ülkemizde
Fazlaca düşmeli demir de, çelik de.
Bilirim ki, kişi başına ülkemizde
Fazlaca düşmeli demir de, çelik de.
 
Aksini yazmamış isem tüm çeviriler bana aittir, isteyen istediği çevirimi alıp, istediği yerde kullanabilir, kendininki gibi gösterebilir. Rahat olun.
Submitted by vodkapivo on Wed, 08/02/2017 - 18:10
Author's comments:

(1) Şarkıda bu kısım özellikle yanlış telaffuz edildiğinden , Türkçe'ye de kelimeyi bu şekilde çevirdim.
...
(2)Brjanski bozkurdu - Брянский волк: Sahte arkadaş anlamında kullanılan bir deyimdir ,'sözüm ona arkadaş' gibi.
...
(3) Doğu Sibirya'da tarihi bir yer. 1913'de Çar, henüz iktidardayken tutuklanan Stalin 1917'e kadar (Bolşevik Devrimi) burada kalmıştır.

Russian

Tovarishch Stalin (Товарищ Сталин)

Comments