Anna German - Trębacz Franio (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Trębacz Franio

 
Choć to szarża doskonała,
Nie chcę męża generała,
Brak ambicji, każdy powie,
Ja mam tylko jedno w głowie –
Nie chcę męża oficera,
Chociaż to wybitna sfera,
Od chorążych się oganiam,
Kocham tylko mego Frania!!!
 
Bo mój Franio jest w wojsku trębaczem,
Gdy zatrąbi, to serce we mnie skacze!
Czy pobudka, chy hejnał, czy kantata,
Rwie się z piersi i trąbi razem:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
Kocham Frania i jego trąbkę srebrną,
Gdy zatrąbi, to wszyscy wnet się zbiegną:
“Wojsko, zbiórka!” – a ja na koniec świata
Też pobiegnę za tą melodią,
Tra ta ta ta ta ta ta ta ta!
 
Przyjdzie kiedyś taka chwila,
Wróci Franio do cywila,
Wtedy z mym kochanym Franiem
Na kobiercu ślubnym staniem.
Gdy mym mężem będzie Franio,
Trąbka z nami pozostanie,
Będę zawsze o to dbała,
Żeby mu nie zardzewiała!
 
Bo mój Franio jest świetnym trębaczem,
I już nigdy nie będzie inaczej!
W calym kraju takiego nie ma chwata,
Co potrafi tak pięknie trąbić:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
Kocham Frania, gdy z męstwem żołnierza
Dziarskim krokiem nasz pokój przemierza,
Trąbka grzmi, jak na froncie armata,
A my z Franiem,
A my z Franiem,
A my z Franiem szcsęśliwi razem,
Tra ta ta ta ta!
 
Submitted by tanyas2882 on Fri, 09/01/2015 - 13:37
Submitter's comments:

Musik by – B. Szulia.
Lyrics by – Z. Rostworowska.

Align paragraphs
Russian translation

Трубач Франя

Versions: #1#2
Хотя это звание отличное,
Я не хочу мужа генерала,
Отсутствие амбиций, каждый скажет,
У меня только одно в голове –
Не хочу мужа-офицера,
Хотя это звездная сфера,
От знаменосцев себя отгоняю,
Я люблю только моего Франя!!!
 
Потому что мой Франя в армии трубач,
Когда затрубит, то сердце во мне скачет!
Или подъем, или песнь, или кантата,
Рвется из груди и сигналит вместе:
“Тра та та та та та та та та”!
 
Я люблю Франя и его серебряную трубу,
Когда затрубит, то все тотчас сбегают:
“Армия, по коням!” – а я на конец света
Тоже сбегаю за этой мелодией,
Тра та та та та та та та та!
 
Однажды придет такой момент,
Вернется Франя до гражданских,
Тогда с моим любимым Франей
На ковре свадебном станем.
Когда моим мужем будет Франя,
Труба с нами останется,
Буду всегда об этом заботиться,
Чтобы ему не заржавела!
 
Потому что мой Франя отличный трубач,
И уже никогда не будет иначе!
Во всей стране такого нет молодца,
Что может так красиво сигналить:
“Тра та та та та та та та та”!
 
Я люблю Франя, когда с мужеством солдата
Дерзким шагом нашу комнату обходит,
Труба гремит, как на фронте пушки,
А мы с Франей,
А мы с Франей,
А мы с Франей счастливы вместе,
Тра та та та та!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 06/08/2017 - 20:05
Last edited by Hades21 on Tue, 08/08/2017 - 15:50
Author's comments:

Musik by – B. Szulia.
Lyrics by – Z. Rostworowska.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments