Anna German - Trębacz Franio (English translation)

Polish

Trębacz Franio

Choć to szarża doskonała,
Nie chcę męża generała,
Brak ambicji, każdy powie,
Ja mam tylko jedno w głowie –
Nie chcę męża oficera,
Chociaż to wybitna sfera,
Od chorążych się oganiam,
Kocham tylko mego Frania!!!
 
Bo mój Franio jest w wojsku trębaczem,
Gdy zatrąbi, to serce we mnie skacze!
Czy pobudka, chy hejnał, czy kantata,
Rwie się z piersi i trąbi razem:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
Kocham Frania i jego trąbkę srebrną,
Gdy zatrąbi, to wszyscy wnet się zbiegną:
“Wojsko, zbiórka!” – a ja na koniec świata
Też pobiegnę za tą melodią,
Tra ta ta ta ta ta ta ta ta!
 
Przyjdzie kiedyś taka chwila,
Wróci Franio do cywila,
Wtedy z mym kochanym Franiem
Na kobiercu ślubnym staniem.
Gdy mym mężem będzie Franio,
Trąbka z nami pozostanie,
Będę zawsze o to dbała,
Żeby mu nie zardzewiała!
 
Bo mój Franio jest świetnym trębaczem,
I już nigdy nie będzie inaczej!
W calym kraju takiego nie ma chwata,
Co potrafi tak pięknie trąbić:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
Kocham Frania, gdy z męstwem żołnierza
Dziarskim krokiem nasz pokój przemierza,
Trąbka grzmi, jak na froncie armata,
A my z Franiem,
A my z Franiem,
A my z Franiem szcsęśliwi razem,
Tra ta ta ta ta!
 
Submitted by tanyas2882 on Fri, 09/01/2015 - 13:37
Submitter's comments:

Musik by – B. Szulia.
Lyrics by – Z. Rostworowska.

Align paragraphs
English translation

Trumpeter Franciscus

Although this title is excellent,
I do not want the general's husband,
Lack of ambition, everyone will say,
I have only one thing in my head -
I do not want an officer husband,
Although this is a starry sphere,
I drive myself away from the standard-bearers,
I love only my Francis !!!
 
Because my Francis is in the army trumpeter,
When the trumpet, then my heart skips!
Or the ascent, or the song, or the cantata,
It tears from the chest and signals together:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
I love Francis and his silver pipe,
When the trumpet, then all at once run away:
"Army, To horses!!" - and I'm on the end of the world
Too I'm running after this melody,
Tra ta ta ta ta ta ta ta ta!
 
One day such a moment will come,
Francis will return to civilian,
Then with my beloved Francis
On the wedding carpet stand.
When my husband is Francis,
The pipe will stay with us,
I will always take care of this,
So that it does not rust!
 
Because my Francis is a great trumpeter,
And it will never be otherwise!
In the whole country, there is no such a young man,
What can be so beautiful to signal:
“Tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta”!
 
I love Francis when, with the courage of a soldier
With a daring step our room is bypassed,
The trumpet thunders like as in the army of a cannon,
And me and Francis,
And me and Francis,
And me and Francis are happy together,
Tra ta ta ta ta!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Tue, 08/08/2017 - 15:56
Added in reply to request by tanyas2882
Author's comments:

Musik by – B. Szulia
Lyrics by – Z. Rostworowska

Comments