Trash gjennom (English translation)

Norwegian
A A

Trash gjennom

Æ ser trash gjennom dæ, trash gjennom dæ
 
Vært på og av i 18 år
Tror du har mæ rundt din finger
Ikke vær så sikker
Du e en bonde, spille sjakk
Men, du tror du sitt på makt
så tusen takk, æ ser det no
At du e en fool
 
Om du tror du kan bruke mæ
Æ ser trash gjennom dæ
Og om du tror du kan styre mæ
Æ flire av dæ
 
E det relevant lenger
Du sitt å hakke tenner
Ignorant
Aldri mere slipp du inn på banen
E du klar over kor mange som e blitt satt på vent for dæ
Æ har mista tellinga, æ svare ingen meldinge
 
Løfte det opp, æ slår det ned
E lei det du har i mente, e kun falskhet som forventes
Det e fucked opp
Du tror du e mitt dop
Det e feil og du vet det
Det e det, du vet det
Løfte det opp, æ slår det ned
E lei det du har i mente, e kun falskhet som forventes
Det e fucked opp
Du hakke skjønt at det e stopp
Det e nok
Du skal vite, det e du som blir å slite
 
Det e du som blir å slite
Det e du som blir å slite
 
Om du tror du kan bruke mæ
Æ ser trash gjennom dæ
Om du tror du kan styre mæ
Æ flire, av dæ
av dæ
 
Æ ser trash gjennom dæ (trash gjennom dæ)
Æ flire
Det e du som blir å slite
(Av dæ)
 
English translationEnglish
Align paragraphs

Straight through

I see straight through you, straight through you
 
Been on and off for 18 years
Think you've got me wrapped around your finger
Don't be so sure
You're a pawn, playing chess
But, you think you hold power
So thank you very much, I see it now
That you're a fool
 
If you think you can use me
I see straight through you
If you think you can control me
I laugh at you
 
Is it relevant anymore
You sit and gnash your teeth
Ignorant
You'll never be allowed back on the court
Are you aware of how many people have been put on hold for you
I've lost count, I don't answer any text messages
 
Lift it up, I knock it down
I'm sick of what you're in for, it's just fakeness that's expected
It's fucked up
You're my drug
It's wrong and you know it
It is, you know it
Lift it up, I knock it down
I'm sick of what you're in for, it's just fakeness that's expected
It's fucked up
You haven't figured out that it's over
It's enough
I'll have you know, it's you who's gonna struggle
 
It's you who's gonna struggle
It's you who's gonna struggle
 
If you think you can use me
I see straight through you
If you think you can control me
I laugh, at you
At you
 
I see straight through you (straight through you)
I laugh
It's you who's gonna struggle
(At you)
 
Thanks!
Submitted by hcexnhcexn on Thu, 21/01/2021 - 18:10
Added in reply to request by Laura de BeyerLaura de Beyer
Author's comments:

"Trash" in the context of this song is a double meaning, meaning "trash" as in the English language, but also sounding similar to the Norwegian "tvers". In this translation, I've translated "trash" to the English equivalent of "tvers" to make more sense of the lyrics.

LÜT: Top 3
Comments
Read about music throughout history