Advertisements

Trenul îmblânzit (English translation)

Romanian
A A

Trenul îmblânzit

Pe-argintul vechi al unei căi ferate,
Ciudată, se opri o căprioară.
Şi nu era, în câmp, nici om, nici gară,
Şi se-auzea cum inima îi bate.
Ca o zeiţă peste fragi şi mure,
Ieşise căprioara din pădure.
 
Ca un destin al blândei căprioare,
Se auzi un tren venind deodată,
Dar ea, crescută în păduri, curată,
Îşi ridică doar ochii, a mirare.
Cu-o linişte adâncă în privire,
Privea spre trenul fără de oprire.
 
Suflet curat e-n ea,
Suflet curat şi blând,
Maica Iubire, dulce l-a vegheat.
Viscol de-ar fi şi ploi,
N-o vor îngenunchea,
Soră a noastră, vis înrourat.
 
La geamuri începură să se-adune
Toţi călătorii, stând în aşteptare,
Şi se uimiră mult de întâmplare,
Când trenul se opri ca prin minune.
Vedeau şi ei un tren, întâia oară
Să fie îmblânzit de-o căprioară.
 
Suflet curat e-n ea,
Suflet curat şi blând,
Maica Iubire, dulce l-a vegheat.
Viscol de-ar fi şi ploi,
N-o vor îngenunchea,
Soră a noastră, vis înrourat.
 
Când urmărim o pasăre măiastră
Şi nu putem la ea nicicum străbate,
Pe-argintul vechi al unei căi ferate,
O căprioară e şi viaţa noastră.
Dar, de iubim cu inima curată,
Nimic din drum nu poate să ne-abată.
 
Suflet curat e-n noi,
Suflet curat şi blând,
Maica Iubire, dulce l-a vegheat.
Numai prin el suntem,
Numai prin el vom fi
Nemuritori, de-l vom păstra curat. (bis)
 
Submitted by osiris71osiris71 on Tue, 20/08/2019 - 01:36
Submitter's comments:

Muzica: Victor Socaciu
Versuri: Dan Verona

English translationEnglish
Align paragraphs

The Tamed Train

On the old silver of a railway,
Strange, a deer just stopped.
And there was neither man, nor station in the field,
And its beating heart could be heard.
Like a goddess over strawberries and blackberries
The deer had come out of the woods.
 
Like a destiny of the gentle deer,
Suddenly a train was heard coming.
But the deer, raised in woods, pure,
It just looked up, surprised a little.
With a deep calm in its gaze,
It was looking at the unstoppable train.
 
A pure soul is in deer,
A pure and gentle soul,
Which Mother Love watched over.
If there will be blizzard and rain,
This deer will not be kneeling,
It's our sister, a dewy dream.
 
At the windows began to gather
All the passengers, in expectation,
And they were amazed about the happening,
When the train stopped as if by magic.
They were seeing a train, for the first time,
To be tamed by a deer.
 
A pure soul is in deer,
A pure and gentle soul,
Which Mother Love watched over.
If there will be blizzard and rain,
This deer will not be kneeling,
It's our sister, a dewy dream.
 
When we follow a master bird
And we can't get to it at all,
On the old silver of a railway
A deer is also our life.
But if we love with a pure heart,
Nothing can get us out of the path.
 
A pure soul is in us
A pure and gentle soul,
Which Mother Love watched over.
We exist only because of this soul,
Because of it we will be
Immortals, if we will keep it pure. (bis)
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by osiris71osiris71 on Fri, 22/01/2021 - 03:03
Comments
Read about music throughout history